maandag 6 juni 2016

58 - Een vicieuze cirkel.

Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt.
Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zich indirect in stand houdt.

Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk daar uit te breken. (bron - Wikipedia, waar meer)


In bericht 50  van dit blog staat veel meer over het hoe en waarom van de nood tot deze toelichting op de term vicieuze cirkel.


Steun in welke vorm dan ook, en het
liefst ook zichtbaar voor anderen, om de vicieuze
cirkel te doorstaan, en het liefst nog
te kunnen doorbreken, is natuurlijk
al die tijd een gemis geweest.
Al was het alleen maar om de ge- 
volgen ervan een aanmerkelijk 
stuk minder schrijnend te laten.
Ongelukkig acteren.

Op de pagina die u in de rechter strook kunt vinden en aanvinken ziet u een creatieve poging van mij van meer dan vijf jaar geleden van voorbeelden van ongelukkig gedrag, 
Ongelukkige gedragingen, gewoonten en vooroordelen, uitingen en houdingen, gevolgen die deze specifieke vicieuze cirkel sterk in de hand wisten en nog steeds weten te werken. 
(Daarom is het nu ook een vicieuze cirkel.)


De tuin is ook veel werk, met een
extreem laag budget, maar
die geeft voor de inzet zoveel terug.

Op onder andere de sociale media, een noodzakelijk kwaad bij het ontbreken van alternatieven, doen zich binnen 'de grote hoofd vicieuze cirkel' weer vele kleinere vicieuze cirkel effecten voor.
Niemand kan zich voor langere tijd straffeloos, zonder enige effectieve rugdekking, open en kwetsbaar opstellen. 
Ook dat heeft wederom niet te overziene grote gevolgen, want mensen haken af en worden onverschillig (nog onverschilliger!), meten zich een teflon-huid aan en praten en oordelen vanuit oude achterhaalde clichés en inmiddels al lang aantoonbare, en daarom bedenkelijke, vooroordelen die weer veel kwaad doen. Dat alles tamelijk compassie loos om toch vooral hun eigen 'laksheid'  en cynisme verklaarbaar en verdedigbaar te maken.
Dat is voor hen totaal niet moeilijk want zij zijn in een groot gezelschap van stigmatiserende mensen, want eigen aan de problematiek is nu juist -  dat je wel makkelijk begrip vindt voor dat wat steeds uit dat onbegrip ontstaat, maar nagenoeg geen support ontmoet voor het doorbreken van die ongelukkige ongepaste patronen die de vicieuze cirkel steeds weer voeden.

Men bijt zich vrij algemeen hardnekkig vast in het eenmaal ingenomen eigen onbegrip.

Een collega die dankzij intensieve gesprekken tijdelijk behoorlijk veel van de hoed en de rand wist, sprak zijn bewondering voor mijn overlevingsdrang uit; ''Als ik in jouw schoenen had gestaan had ik dit niet overleefd!''

Daarna faalde hij, zoals zovelen, in de communicatie er omheen en in het benutten van de momenten, maar hij probeerde het tenminste nog in het begin.
Daarna verzuimde hij alle voorzetten voor open doel. Het waren maar inkoppertjes, maar hij zweeg. Zoals, ik schreef het al, zovelen voor en na hem.
Nooit de documentairereeks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gezien en/of begrepen.

Misverstanden ontstaan snel en makkelijk, zeker wanneer men niet praat of veel te laat
Bron - Loesje Arnhem.
praat, misverstanden ontstaan ook wanneer men voor een ander meent te kunnen, meent te moeten, denken. Misverstanden ontstaan en blijven ook wanneer men wel over iemand praat maar nooit met die persoon, die persoon die het nu juist het beste zou moeten kunnen weten, plaatsen en duiden.

Als je niet praat kun je al helemaal niet luisteren, kun je ook niet vragen. Vragen zijn en waren altijd nodig.

Ongelukkig uitpakkende misverstanden (blijvend) een eigen leven laten leiden houdt de vicieuze cirkel in stand.

Peter van Loon Telefoon 078 6145913

Geen opmerkingen:

Een reactie posten