zondag 17 november 2013

29 - Presentatie van het boekje over de Dordtse Impressionisten.

Deel 27 in de sympathieke reeks
De Verhalen van Dordrecht
over de Dordtse Impressionisten
Tekst en afbeeldingen Peter van Loon

''Wees er snel bij, het wordt een collectorsitem!'' 
Dat is een enthousiaste tekst die ik vanavond onder ogen kreeg.
Kan natuurlijk niet ontkennen dat dat enthousiasme aanstekelijk werkt.

Voor verkooppunten en meer informatie www.deverhalenvandordrecht.nl

Peter van Loon, tel. 078 6145913

Link naar het door Peter van Loon verzorgde weblog dat aandacht aan de Dordtse Impressionist Daan Mühlhaus en tijdgenoten besteed
daanmuhlhaus1907-1981nl.blogspot.com


Nieuwe schilderlessen bij Peter van Loon in 2014.

Ik ga nu aan de slag om voor het komende half jaar, minimaal, twee nieuwe schildersgroepen samen te stellen.
In principe op de woensdagavond voor aquarel en op de donderdagmorgen voor acryl.
De start van de reeks zal zijn 8 januari voor de aquarelgroep en
9 januari voor het schilderen met acryl.

Peter van Loon, telefoon 078 6145913
FACEBOOK.com/ Peter van Loon Dordrecht N.L.
FACEBOOK.com/PetervanLoonDordrechtN.L.

dinsdag 13 augustus 2013

28 - Dordtse Impressionisten - beknopte biografiën.

Roeland (Roland) Larij 1855 - 1932

Roland Larij 1855 - 1932
Geboren 22 december 1855 te Dordrecht
Geen typisch Dordts Impressionist, meer overgangsfiguur met een ontwikkeling van realisme naar impressionisme.
Ander palet dan de Haagse School; minder zwaarmoedig en verfijnder dan de andere Dordtenaren, eerder een zuidelijk coloriet.
Kreeg zijn opleiding aan de Antwerpse Academie.
Als Nestor en beminnelijk mens speelde Larij een belangrijke rol als stimulator, promotor en verdediger  van het 'Impressionisme' als nieuwe stroming in Dordrecht.
Werkte veel in het Brabantse Heeze
Overleed 23 december 1932 te Dordrecht.


Bernard Marie Koldewey 1859 - 1898

Bernard Marie Koldewey
Geboren 23 november 1859 te Dordrecht
Kreeg lessen van C.J.de Vogel, 2 jaar aan de Antwerpse Academie en van R Larij.
Maakte in 1880 kennis met Theophile de Bock.
Was lid van Pictura.
Kan als de eerste echte Dordtse Impressionist gezien worden.
Sterk in zijn direct naar de natuur geschilderde waterlandschappen vol kleurvariatie en contrasten binnen een tonale binding.
1891 Verblijft in het buitenland, Zwitserland, Italië en Corsica vanwege zijn ziekte, maar wordt door heimwee gekweld en komt vroeger terug naar Dordrecht
Werkte in Dordrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Nunspeet en Blaricum.
Overleed 17 december 1898 te Dordrecht.
1982 overzicht in het Dordrechts Museum, met catalogus


Marinus Pieter Reus 1865 - 1938

Marinus Pieter Reus 1865 - 1938
Geboren 4 augustus 1865 te Dordrecht.
1884 lid van Pictura.
1885 Volgt enkele lessen bij R. Larij en copiëert in het Dordrechts Museum
Werd de koning van de broodschilders genoemd.
Onvermoeibaar tekenaar met een geheel eigen kwaliteit.
Werkte het liefst buiten direct naar de natuur.
1892 neemt het besluit kunstenaar te worden.
1896 Eerste solotentoonstelling in het Dordrechts Museum.
1918/20 derde periode van zenuwziekte, Reus zal tot zijn dood niet meer schilderen.
Overleed 17 april 1938 te Bergen op Zoom
1989 overzicht in het Dordrechts Museum, met catalogus
1998 uitgave Vereniging 'Oud Dordrecht' speciaal over Reus.

Hermanus Petrus Antonius Gunneweg 1846 - 1904

Hermanus Petrus Antonius
Gunneweg 1846 - 1904
Geboren 22 oktober 1846 te Rotterdam
Opgeleid voor de kunstnijverheid
1896 wijdt hij zich geheel aan de schilderkunst.
Werd door critici het meest van allen een Haagse Scholer genoemd, was niet gelukkig met die karakterisering die hij te kort door de bocht vond.
Schilderde vooral landschappen en riviergezichten
Sterk in zijn aquarellen.
Gaf les aan A.P. Schotel
Overleed 30 november 1904 te Voorburg

Elias Boonen 1860 - 1931

Elias Boonen 1860 - 1931
Geboren 20 juni 1860 te Dordrecht.
Lessen van R. Larij, J.H. Hollestelle en J.D. Brinkgreve.
Was voorzitter van Pictura.
Voelde zich verwant met Reus, in zijn woorden 'ook een wilde', maar ging minder diep.
Aanvankelijk wat zwaar en donker later een speels colorist, vooral in zijn werk na 1900, dat modern en zuidelijk aandoet, zijn vertrek naar Brussel en de indrukken die hij daar en op zijn reizen opdeed zullen daar niet vreemd aan zijn.
Vaak verrassend in zijn kleinere studies
Schilderde en tekende vooral landschappen, rivier-, stads- en dorpsgezichten
1906 vertrekt uit Dordrecht
Experimenteerde o.a. onder invloed van van Gogh en het pointillisme.
Overleed 18 maart 1931 te Brussel

Bastiaan Veth 1861 - 1944

Bastiaan Veth 1861 - 1944
Geboren 12 maart 1861 te Arnhem.
Vestigde zich in 1877 in Dordrecht.
Studeerde eerst techniek, en naast een carrière in de handel ontwikkelde hij zich als kunstenaar.
Kreeg aanwijzingen van zijn Dordtse tijdgenoten.
Speelde een voorname rol in het Dordtse culturele leven, was o.m. mede oprichter van de Vereniging ''Oud Dordrecht,'' bewoog zich tevens in de politiek.
Zette zich in om Frans Lebret bestuurslid van het Dordrechts Museum te maken.
1896-1900 voorzitter van Pictura.
Schilderde, tekende en aquarelleerde vooral landschappen, rivier- en zeegezichten.
Werkte met een beperkt maar delicaat coloriet, het werk was soms wat stug en zwaar omdat zijn tekenvaardigheid niet zijn sterke kant was, die ontwikkelde hij gaandeweg.
In 1902 verhuisde hij naar Den Haag en later vestigde hij zich in Frankrijk
Overleed 4 april 1944 te Gouvieux, Frankrijk


Jacob Huijbrecht Hollestelle 1858 - 1920

Jacob Huijbrecht Hollestelle
1858 - 1920
Geboren 19 november 1858 te Middelburg.
Werd in 1884 leraar tekenen in Dordrecht.
Schilderde, tekende en aquarelleerde landschappen w.o. duin- en riviergezichten, kerkinterieurs en kerken in een verfijnde techniek met een kenmerkende spitse penseelvoering.
Was lid van Pictura
Overleed 1920


Jan Willem Sluiters 1873 - 1949

Jan Willem (Willy) Sluiters
1873 - 1949
Geboren 24 mei 1873 in Amersfoort.
Vader notaris in Zwijndrecht
Lid van Pictura.
Begaafd veel tekenaar
1901 trouwt en vestigt zich in Katwijk aan Zee.
Kan men alleen in zijn vroege werk als één van de Dordtse Impressionisten beschouwen.
Overleed 22 mei 1949 te Den Haag
1999 tentoonstelling en boek,  in het Dordrechts Museum, Willy Sluiter - Gentleman-kunstenaar

Arie Boers Azn. 1867 - 1947

Arie Boers 1867 - 1947
Geboren 2 januari 1867 in Dordrecht.
Lid van Pictura.
Metselaar, architect, verdienstelijk (amateur) schilder.
Vormde zichzelf, ook als schilder, en liet zich door zijn Dordtse tijdgenoten stimuleren en inspireren. Kon met zijn bescheiden, vaak vlug geschilderde kleine werkjes, soms blond, dan weer donker maar altijd vlot en verfijnd geschilderd, verrassend voor de dag komen. Boers verdiend daarom zijn bescheiden plaats tussen zijn meer bekendere Dordtse collega's.
Overleed 4 september 1947 te Dordrecht.
1984 tentoonstelling Arie Boers door de Werkgroep Dordts Impressionisme.
Anthonie Pieter Schotel 1890 - 1958

Anthonie Pieter Schotel
1890 1958
Geboren 5 september 1890 te Dordrecht.
Kreeg aanwijzingen van H.P.A. Gunneweg
Besloot in 1915 schilder te worden.
Betrok een atelier aan de Bomkade die hij in vele schilderijen zou vastleggen.
Raakt bevriend met de Belgische schilder Maurice Sijs die dan in Dordrecht woont en ondergaat zichtbaar diens invloed.
Lid van Pictura.
Verhuisde in 1926 naar Volendam, en werd 'de Mesdag van de Zuiderzee.'
Woonde verder naast Dordrecht en Volendam in Vlissingen, Rotterdam en Laren.
Overleed 24 september 1958 in Laren.
Dordrecht 27 mei t/m 14 oktober 2012 - Tentoonstelling in Dordrechts Museum en verschijnen gelijknamig boek, De wereld van het water -

Steven (Steef) Hendrik Wijnhoven 1896 - 1969

Steven (Steef) Hendrik
Wijnhoven 1896 -1969
Geboren 5 maart 1896 in Dordrecht.
Kwam vroeg in contact met M.P. Reus een huisvriend van zijn ouders.
Reus adviseerde Wijnhoven een opleiding als lithograaf te volgen.
1916 lid van Pictura
Had baantjes bij blikfabriek Bekkers en boekhandel Geuze, daar kreeg hij meer tijd om te schilderen.
Stopte eind jaren vijftig met exposeren
Schilderde, aquarelleerde en tekende, landschappen, riviergezichten, stillevens en bloemen, mensen.
Overleed 18 juni 1969 te DordrechtBernardus (Cor) Cornelis Noltee 1903 - 1967

Barend (Cor) Cornelis Noltee
1903 - 1967
Geboren 25 mei 1903 te Den Haag.
1915 - 1920 Leerling van de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, lessen van Willem de Zwart en Henk van Leeuwen.
Kleurrijk figuur en een rasschilder.
Bekend zijn zijn sleperspaarden, maar werkte in binnen en buitenland, woonde en werkte korte tijd in Brugge, werkte in Parijs.
Vestigde zich in 1937 definitief in Dordrecht.
Lid van Pictura in 1938
Overleed 2 januari 1967 te Dordrecht
1999 Boek Cor Noltee, breed gezien.

Daniël (Daan) Muehlhaus 1907 - 1981

Daniël  (Daan) Muehlhaus
1907 - 1981
Geboren 21 februari 1903 te Dordrecht
Lid van Pictura vanaf 1933.
Had veertig jaar een smaakvol ingericht atelier in Pictura.
Voor de oorlog verschillende baantjes, van smidsknechtje, etaleur tot schilder van bioscoopreclames.
Schilderde landschappen, stadsgezichten, stillevens, interieurs, riviergezichten en havens in tekening, waterverf, olieverf en tempera.
Begaafd schilder van portretten en naakten.
Werkte o.m. in Dordrecht, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Volendam, en veel in de Alblasserwaard.
Kregen collega's het stempel 'schilder van de Biesbosch' dan verdient Mühlhaus die van de 'schilder van de Alblasserwaard'.
Werkte veel in het buitenland o.m. in, Zwitserland, Italië, Spanje en Frankrijk - in het bijzonder veel in Parijs.
Mühlhaus was een verdienstelijk fotograaf.
Overleed 28 februari 1981 te Dordrecht

Thomas Cornelis van Heck 1910 - 2006

Thomas Cornelis van Heck
1910 - 2006
Geboren 10 juni 1910 te Dordrecht
Lid van Pictura
Trok na de Tweede Wereldoorlog vaak met Cor Noltee, met wie hij bevriend raakte, naar buiten, onderging diens invloed.
Hield er niet van steun te ontvangen heeft daarom jaren werk voor de handel gechilderd, maar zijn kracht en liefde lag bij zijn vrije werk.
Schilderde landschappen, stadsgezichten, stillevens en portretten.
De laatste veertig jaar van zijn schildersleven was van Heck in de ban van de Biesbosch en waren hij en zijn onafscheidelijke vrouw Neeltje vooral op hun boot, De Schilder, in de Biesbosch te vinden.
Overleed 14 februari 2006 te Dordrecht
2007 opening Museum Atelier Thomas van Heck, Bredabaan 549, Brasschaat, België.
2007 Verschijning van het door zijn dochter Mieke verzorgde boek Thomas van Heck - Laatste Dordtse Impressionist - Meester van de Biesbosch


Wim Jansen 1923 - 1992


Wim Jansen 1923 - 1992
Geboren in Dordrecht 1923
Had vele baantjes om het hoofd boven water te houden.
Schilderde landschappen, stadsgezichten en ook portretten en stillevens.
Leverde voor de boterham werk aan de plaatselijke lijstenmakers.
Veel in de Biesbosch gewerkt maar ook in Parijs waar hij tijdelijk lichter ging schilderen.
1969 illustraties in twee door Kees Rijkhoek geschreven boekjes over de Biesbosch.
Na een toeval aan een rolstoel gekluisterd, moest leren met zijn linkerhand te werken.
Maakte daarna bijna geen olieverven meer, maar vooral aquarellen, minder vlot geschilderd maar met meer diepgang.
1983 interview met Peter Punt n.a.v. de tentoonstelling De Dordtse Impressionisten, de 2e generatie, georganiseerd door de Werkgroep Dordts Impressionisme aan de Nieuwe Haven.
Overleed 1992


zaterdag 8 juni 2013

27 - De tuin komt begin juni 2013 steeds meer tot haar recht + over het werk aan een uitgave over de Dordtse Impressionisten te verschijnen in de serie Verhalen van Dordrecht.

5 juni 2013
Het groen in de tuin wordt steeds voller
zoals de akelei die volop in bloei staat.
Het heeft vanwege het ongewone weer in het voorjaar wel wat lang geduurd, maar de tuin is nu volop in haar laat voorjaar-jas aan het raken.
De borders worden een aangesloten geheel, de kale grond wordt steeds meer aan het oog onttrokken, de periode van weelderige bloei is begonnen.

Door de vele regen in de maand mei zijn de meeste planten een stuk voller en robuuster geworden, en het wordt zelfs dringen en zoeken voor een geschikt plekje.
De verdringing en de vele regen was slecht voor veel van het prille zaaigoed, in zowel de volle grond als in de potjes, om nog maar over de door slakken veroorzaakte schade te zwijgen, maar er blijft nog genoeg om later in het seizoen, voor de kleine en grotere verrassingen te zorgen.

Nu komt één van mijn favorieten, het vingerhoedskruid (digitalis), volop in al haar pracht aan de beurt.
Het vingerhoedskruid is zelfs al, een paar dagen na het nemen van deze foto's, met de bloei begonnen, en ik ben er nu dan ook flink mee in mijn nopjes.
Want het is met vingerhoedskruid en de boven genoemde slakken niet altijd een soort loterij.
Hoe vaak ik al niet in de herfst éénjarige vingerhoedskruid (de bloei komt in het tweede jaar) op visueel aantrekkelijke plaatsen bij elkaar groepeerde en er daarvan het volgende voorjaar tot mijn spijt niets meer was terug te vinden.
Maar dat is de natuur en die laat zich niet zo makkelijk kneden en voorspellen, vandaar weer de extra waardering voor, en de waardering voor de ingebouwde mogelijkheid tot aangename verrassingen, ook/juist later in het hele seizoen als de zelf gezaaide éénjarigen hun partijtje mee gaan blazen.

Voorbeeld uit de serie, deel 25, van
Verhalen van Dordrecht
over Schouwburg Kunstmin
deel 26, over de Dordtse stadspoorten,
verscheen de afgelopen maand en is
o.m. via de boekhandel verkrijgbaar
Ondertussen, terwijl ik me regelmatig door de tuin beweeg. overdenk ik veel van wat er de laatste tijd op mijn pad is gekomen, maar ik kan de laatste dagen gelukkig ook weer brainstormen over de woorden, begrippen en complete tekst die ik mag schrijven voor het/een boekje over De Dordtse Impressionisten. 
Dat zal een uitgave worden die, volgens de planning, in november van dit jaar als nummer 27 in de serie/reeks Verhalen van Dordrecht moet verschijnen.
De reeks wordt voortgezet dankzij dat de samenwerking tussen de Stichting Historisch Platform en de Stichting Illustre Dordracum.
Ik ben daar al enige tijd geleden door de redactie voor benaderd maar er kwam onverwacht nogal wat tussen. Gelukkig had ik al een hoop voorwerk kunnen doen en bovendien prijs ik me in deze gelukkig dat ik uit een rijk eigen tekst- en beeldarchief kan putten.
Zo heb ik al veel beeldmateriaal voor het boekje bij elkaar gezet om het visueel voor me te zien, en dan gaat het steeds meer leven.
Er zal dan ook eerder het luxe-probleem opdoemen dat lang niet alles, qua hoeveelheid en omvang, binnen het bestek van het boekje zal passen, dan dat er te weinig zal zijn.
Het materiaal dat niet in de uitgave kan worden gebruikt kan weer wel als materiaal voor een eventuele cursus en/of voor een lezing worden benut.

zaterdag 8 juni 2013, de tuin van Peter van Loon
de zaailingen in de grotere potten zijn flink gegroeid
en ik ben blij dat ik de pergola eerder had opgeknapt


meer.
www.deverhalenvandordrecht.nl
www.dordrechtmonumenteel.nl


Peter van Loon
De Vereniging 21 3311sb Dordrecht
Telefoon 078 6145913

5 juni 2013
begin van de avond
de sierui staan te bloeien dit jaar
weer een paar meer dan het voorgaande
5 juni 2013
de verregende achterblijvers in
de 'kwekerij afdeling'
Een maand later stond de digitalis,
vingerhoedskruid volop in bloei

zaterdag 16 februari 2013

26 - Op naar de volgende fase, nieuwe schilderijen?


Dordrecht, januari 2013

de Wolwevershaven met haar varende
monumenten in wintertooi
foto, c. Peter van Loon

We zitten alweer halverwege februari en de natuur verteld subtiel dat de lente niet meer zo ver weg kan zijn.
Donderdag glibberde ik vanwege de ijzel nog naar mijn wekelijkse afspraak en nu vraag ik me af wanneer ik het beste mijn wilgen zal knotten.

Langzaam maar zeker tekenen de contouren, de resultaten, van een zwaar bevochten proces zich in gunstige zin af.
Ik heb zelfs getweet dat ik de komende week mijn eerste voltooide schilderij(en?) zal kunnen ophangen.
Dat zal hoe dan ook een schilderij van de Provence zijn, maar ik hoop de komende weken ook met nieuw, meer Dordts werk, aan de slag te kunnen.
Daar heb ik al heel veel voorwerk voor gedaan ,wat op zich ook buitengewoon interessant materiaal heeft opgeleverd, de uitvoering en de richting zie ik al enige tijd vrij scherp voor me.
Nu wordt het zaak het op het doek tevoorschijn te toveren, daar ligt mijn ambitie voor de komende tijd en daar wordt het voor mij pas echt spannend.Contact en vragen graag telefonisch, mijn internet heeft nog steeds wat kuren + ik vind het
duidelijker + het werkt meestal beter.
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
Telefoon 078 6145913

Dordrecht, januari 2013

aan de Voorstraatshaven ter hoogte van de Botermarkt.
foto c. Peter van Loon

Dit was op een woensdagmiddag, de dag ervoor liet mijn apparatuur me lelijk in de steek en ik was
 blij dat ik de volgende dag nog een herkansing kreeg. Het licht was prachtig, met lange schaduwen
op de sneeuw. Het was niet gepland, maar dit  moment moest ik waarnemen.
Toen ik op deze plek rondliep kwamen er bij mij sterke herinneringen aan de Dordtse fotograaf
Joost van de Weg op die o.a. hier aan de Botermarkt zulke prachtige foto's schoot.


23 februari 2013
tijdelijke opstelling van schilderijen waar
ik aan bezig ben, de twee kleinere links
vooraan zijn klaar en gesigneerd

Weer een dag verder en ik heb mijn eerste schilderijtje gesigneerd en een titel gegeven; 'Paysage fauve', 2012/13.
Nu geef ik direct toe dat het gaat om een schilderij dat al bijna af was, dus ik smokkel een beetje, maar de kop is eraf!

Wat die knotwilgen betreft....... die zijn inmiddels geknot. Gisteren één met zowaar de hulp van een buurman en vandaag de laatste en lastigste, minstens vier meter hoog, nu net een twintig minuten geleden, welliswaar met slecht gereedschap, maar toch maar fijn geklaard.

En de merel betrok onmiddelijk zijn nieuwe hoge uitkijkpost in de wilg.
Ben wel benieuwd welke regels Jan Eijkelboom daarbij zou hebben gedicht?

woensdag 6 februari 2013

25 - De chemie tijdens de schilderles kan soms bijzonder zijn, dit was er een!

5 februari VU Papendrecht
acrylschilderen voor gevorderden
en licht-gevorderden o.l.v.
Peter van Loon

Het kan wel eens hardnekkig tegen zitten,  hoe je je ook inzet. Daar wil je wel eens minder vrolijk en zelfs wat moedeloos onder raken. 
Daarom maakte het me ook zo blij en extra verrast toen bleek dat de schilderles op de VU Papendrecht zo bijzonder en opvallend positief verliep.

De middag leek geladen met een gedreven creativiteit en het verliep in een opvallend prettige en opbouwende roes vol verrukking en enthousiasme.
Met als bevredigend gevolg, zowel onderweg als aan het eind, dat er de ene positieve uitspraak na de andere viel op te tekenen en dat de cursisten met sterke resultaten naar huis gingen.

Leen bleek heel veel van de voorgaande
les opgestoken te hebben. Pittige dame!,,Wat is dit een leuke groep.''  hoorde ik een leerlinge bijna verbaasd zeggen.
Dat klonk me als muziek in de oren want dit is waar ik graag naar toe wil werken.

Kort voor ik op mijn oude fiets naar Papendrecht vertrok had ik nog getwitterd dat ik een heel ritueel had gepleegd om alle ballast van de voorgaande dagen thuis te laten en zo open en gemotiveerd als mogelijk op het tapijt te verschijnen.
Ik vertrok met een rustig en tevreden gevoel over mijn overwinning op mezelf naar de les en had op de heenweg, heel symbolisch, de wind in de rug.


gisteren tijdens de les ontstaan
acryl op canvas 80x 60 cm
schilderen vanuit de vlek,
vanuit de abstractie


De voorgaande les waren we door omstandigheden met een klein groepje en was ik in de gelegenheid enkele mensen extra aandacht te geven.
Dat kan soms goed uitkomen, vooral omdat ik de keer ervoor cursiste Leen had geobserveerd en haar zien zoeken en vooral treuzelen.
Ik had me dan ook al voorgenomen te proberen haar eens goed in het zadel te helpen.
Dat was ook al zo'n bijzondere middag geworden, met een leerzaam en geslaagd eindresultaat. (ook voor mijzelf was het leerzaam)
Ons gezamelijke schilderij was zo goed gelukt dat er zich, nadat Leen het op Facebook had geplaatst, meteen al een koper aandiende.

Gisteren kwam Leen met een gevulde evelop voor mij.
 ,,Eerlijk delen,'' zei Leen; ,,Het schilderij is verkocht aan een interieur styliste - het hangt nu bij een klant in Urk.''
,,Geef mij zulke contacten!'' riep ik.


Schilderen van het weidse landschap.
cursisten met het eindresultaat van de masterclass bij
Barteljee, april 2012
docent/begeleider Peter van Loon

Deze opbouwende sfeer riep bij mij weer herinneringen op aan de bijzondere ervaring met de masterclass die ik vorig jaar april bij Barteljee gaf.
Het schilderen van het weidse landschap.
Ook toen waren er nogal wat mensen na afloop laaiend enthousiast over de bijzondere ervaring, inclusief  Bart van der Bom zelf, die het vanuit zijn positie wat meer van op afstand kon gadeslaan.
Voor mij telkens het bewijs dat als ik er voor ga, ik er ook helemaal voor ga, maar wat kunnen mensen dat ook weer snel vergeten.
Er zit in deze benadering zoveel muziek en qua mogelijkheden zoveel verschijdenheid in dat ik dit afgelopen vrijdag (8 febr.) eveneens met de leerlingen, die bij mij aan de Vereniging (21) komen lessen, ben gaan toepassen.
Opnieuw ging het heel verrassend en het leverde weer veel schilderplezier op.

Peter van Loon Dordrecht
telefoon 078 6145913

VU Papendrecht
www.vupapendrecht.nl  (zie de website)

19 febr. 2013, expressief landschap Carry Lingen, Papendrecht

weken geleden was dit eerst een landschap - toen werden het figuren, maar dan het doek staande
en na de laatste les werd het weer een landschap - liggend - zoals u zelf kunt zien

dinsdag 15 januari 2013

24 - Gladde wegen.G.H. Breitner
winter
olieverf/doek, detail/uitsnede

Winterse taferelen, mensen die zich met moeite langs gladde straten op weg begeven.
Het is iets vertrouwds en van alle tijden, maar knap lastig voor hen die moeilijk ter been zijn.
Het levert ons wel mooie plaatjes op!

Kom, dacht ik nog, laat ik een nieuw bericht schrijven, alvast beginnen met een winterse voorstelling door G.H. Breitner en daarna de stad ingaan om wat winterse foto's te nemen en die dan eventueel te gebruiken voor het vervolg van het bericht met dank aan Breitner voor bewezen diensten.

Helaas, aan de Voorstraatshaven aangekomen bleken mijn opgeladen oplaatbare batterijen niet opgeladen.
Ik terug om een ander toestelletje te halen - hetzelfde euvel. Ik heb er nog een paar opnamen mee gemaakt, maar toen gaf dat het ook resoluut op.
Er reste weinig anders dan onderweg in de stad een nieuwe oplader aan te schaffen.
Die is nu aan het werk, maar dat duurt wel tot morgen en dan moet ik verf gaan kopen.Zoals u  kunt zien heb ik, dit keer aan de Wolwevershaven, nog drie foto's kunnen nemen voordat ook het tweede apparaat verdere dienst weigerde.
 Dordrecht
winter, januari 2013
Wolwevershaven met de sleepboot
de gebroeders Bever


Net was ik weer op de fiets gestapt en, op mijn weg naar de winkels, resoluut de rijweg opgestuurd toen ik een 'collega fotograaf' met zijn toestel in de aanslag, gericht op de gevelrij, dreigde te kruisen.
Ik had heel flauw mijn weg kunnen vervolgen en door zijn beeld heen kunnen fietsen, als uiting van mijn frustratie, maar ik ben netjes omgereden, terug over het pad langs de havenkant, door de rulle sneeuw, lijf en leden riskerend om de goede man zijn foto te gunnen.
We hadden even een blik van verstandhouding en ik dacht bij mezelf, 'Toch sportief!'
Een etmaal later......

Dordrecht, januari 2013
mijn fiets wachte geduldig tot ik
uitgefotografeerd was

Met de Nederlandse winters en de Nederlandse sneeuwval is het vaak het geval dat je je kans moet waarnemen. Een herkansing zit er vaak niet meer in want een snelle dooi is maar al te vaak spelbreker.
Gelukkig dit keer niet.
De volgende dag ben ik weer op pad geweest en heb ik de schade ruimschoots ingehaald.
Toegerust met beter materiaal had ik dit keer geen problemen.
Trof het zelfs met het licht toen ik weer op de Wolwevershaven liep en heb daar, en trouwens ook elders, een hoop foto's geschoten.