donderdag 20 december 2012

23 - Peter van Loon wenst u een aangenaam en voorspoedig 2013
de Wolwevershaven in Dordrecht, 2009

c.foto Peter van LoonMits met de juiste ingredïenten voorhanden heeft 2013 de potentie een beter jaar te worden.

Kan er nog niet te diep op ingaan maar ik heb nu meer redenen om vol verwachting en ambitie aan het nieuwe jaar te beginnen, meer dan onnodig lang het geval was.

Hoop natuurlijk dat het ook voor mijn bekenden, volgers en lezers een goed jaar zal worden.

dinsdag 4 december 2012

22 - Aandacht voor de eigen foto's.

In eerdere berichten had ik al aandacht aan fotografen, als de Dordtenaar Joost van de Weg 1874- 1957 en de Amsterdammer Bernard Eilers 1878-1951 besteed. 
Dit in verband met de door mij gesignaleerde verwantschap met schilders, tijdgenoten, waarmee zij een vergelijkbare manier van kijken naar het onderwerp leken te delen.  
Ik probeerde me voor te stellen dat ik daar zelf, waar de foto's genomen waren, rond dwaalde op zoek naar interessante situaties om te schilderen.

Door de spiedende manier waarop ik in het werk van deze fotografen keek realiseerde ik me ineens dat ik met dezelfde aandacht en creativiteit naar mijn eigen fotomateriaal kon kijken.

Dordrecht, wolkenlucht
het Wantij met Villa Augustus
2009

c. foto Peter van Loon

Mijn foto's had ik tot nu toe puur als een hulpmiddel bij het schilderen gezien, maar door deze ingeving ging ik er met andere ogen naar kijken.
Hoe meer ik in het materiaal dook des te meer groeide mijn enthousiasme en werd het zonder enige planning een uitgebreid project van herontdekking.
Het werd een verrassende tocht binnen de eigen voorkeuren en het eigen beeldmateriaal van door de jaren heen.

Veel ervan heb ik intussen bekeken, opgeknapt en in digitale bestanden ondergebracht.
Daar is veel tijd in gestopt en ik durf te zeggen dat dat geen verspilde moeite was.
Ik heb al meer dan 800 foto's in het digitale bestand met daaronder, ook voor mij, de nodige verrassingen.

Nu wordt het weer hoog tijd dat ik terug kan keren naar het penseel!

Dordt in Stoom
het tweejaarlijks evenement Dordt in Stoom start altijd met een vlootschouw
op de vrijdagavond, het Drierivierenpunt is dan een komen en gaan van oude
historische schepen, prachtig vanaf de Merwekade te volgen.
c. foto Peter van Loon

Deze foto bij avond maakte ik met een eenvoudige APS-camera in de panorama stand.
Het kleine toestel probeerde ik altijd op zak bij me te dragen want je weet immers nooit 
wat je onderweg kunt tegenkomen. Het was maar een goedkoop toestelletje met een
 eenvoudige beperkte lens maar juist voor een voorbeeld als de bovenstaande foto zie ik 
dat nu als een sterk voordeel omdat die grove korrel de stemming en de sfeer beter tot
zijn recht laat komen.
knotwilgen aan het Moldiep in de Merwelanden
op Het Eiland van Dordrecht
c. foto Peter van Loon

Op de momenten dat ik zelf langs de Dordtse kaden dwaalde dacht ik niet aan de eerder genoemde fotografen, nee, ik zocht naar het Dordrecht dat ver voor mijn tijd al zoveel schilders naar deze stad trok en waar ik mede via mijn toenmalige werk bij lijstenmakerij & kunsthandel Adri Bakker en Zn. en mijn mentor de schilder Mühlhaus al vrij vroeg van op de hoogte was.winter in Dordrecht
de Wolwevershaven richting Kuipershaven
c. foto Peter van Loon
Voor die tijd droomde ik als jonge tiener striptekenaar te kunnen worden en ik oriënteerde me vanuit Zwijndrecht, waar ik vanaf mijn achtste levensjaar woonde, al op Dordrecht. Ik tekende op Dordtse gevels geïnspireerde huizen die fungeerden als het decor voor één van mijn stripverhalen.
Vandaar dat er later, toen ik in Dordrecht bij Bakker ging werken, al een vruchtbare voedingsbodem aanwezig was waarin alle nieuwe indrukken goed konden beklijven.

Mijn eerste bescheiden fototoestel was een Olympus Trip, een eenvoudige camera zonder toeters of bellen met beperkte mogelijkheden. Met de hiermee gemaakte foto's heb ik vrijwel niets kunnen doen.


Dordrecht
bouwput aan de Voorstraat - Nieuwkerkstraat,
 1986
c. foto Peter van Loon


In de tijd dat mijn werk als kunstenaar steeds beter begon te verkopen en mijn werken als neveneffect naar de muren van hun nieuwe eigenaren voor mij uit het zicht verdwenen rees bij mij automatisch de behoefte en de noodzaak met een betere camera te gaan werken.
Dat werd een spiegel-reflex camera, de ME Super van Asahi Pentax.Peter van Loon tel. 078 6145913


koeien langs de rivier de Noord
2008

c. foto Peter van Loon

In de jaren negentig had ik een APS-cameraop zak, zo één waarbij je uit drie beeldformaten, normaal, iets breder en panorama kon kiezen. De functie van de camera is te vergelijken met die van het schetsboekje dat je/men zoveel mogelijk op zak had om snel iets vast te leggen voor gebruik later.
(Nu, anno 2012 gebruiken daarvoor steeds meer mensen de camera-functie op hun mobiele telefoon.)
Dordrecht
de Voorstraatshaven met de Wijnbrug
2008

c. foto Peter van Loon


Het was een goedkoop toestel en ook nu met een matige lens, maar ik kon er voor het doel mee uit de voeten.
De grof korreligheid van het beeld, waarvan vanwege de beperkingen van het toestel te vaak sprake was, bleek bij een belangrijk aantal foto's, wanneer omgezet naar zwart wit, zelfs van voordeel.
Dat omdat het de sfeer die ik nu zoek versterkt. Zeker in zwart wit.
In zwart wit gaat het nog meer om de compositie en gaat de grafische kwaliteit veel meer een rol spelen.


Dordrecht
de Voorstraatshaven richting Scheffersplein
2008

c. foto Peter van Loon

Dat wat ik tot nu toe op Twitter, Facebook en in dit blog heb laten zien geeft een indicatie van het geheel maar is absoluut nog niet de top van de collectie.
Die wil ik net zoals met de ontdekkingen binnen het fotowerk van Joost van de Weg en dat van Daan Mühlhaus bewaren voor..........?

Door deze met de muis aan te klikken kunt u de foto's nog aanmerkelijk beter bekijken.
Alblasserwaard

c. foto Peter van Loon

Dit is typisch zo'n weggetje waar ook Otto Dicke
zo voor kon vallen en waar hij met de rietpen en
eventueel wat wassingen zo sterk mee voor de
dag wist te komen. Zeker een bron van inspiratie!


Dordrecht
verlaten terrein van werf de Biesbosch, 2007

c. foto Peter van Loon tiendweg bij Oud-Alblas
1988

c.foto Peter van Loon


Dordrecht
de Nieuwe Haven met vers sneeuw
2009

c. foto Peter van Loon
Dordrecht
oude schepen in de Wolwevershaven
1985

c. foto Peter van Loon

Deze met de ME super van Asahi Pentax genomen foto was de eerste op het filmrolletje
en daardoor verkeerd belicht. Op de afdruk was dit gedeelte van de foto oranje.
Met een digitale bewerking en omzetting na zwart wit is het er nu net één uit de oude doos.

woensdag 31 oktober 2012

21 - Bernard F. Eilers (Amsterdam 1878 - 1951) fotograaf

op de rennen
foto Bernhard Eilers (detail/uitsnede)

Ik kan me nog goed herinneren dat ik op één van mijn strooptochten door Dordrecht, in een antiquariaat aan het Steegoversloot, een boek met daarin veel sfeervolle foto's, van vooral Amsterdam, vond.
Met deze ontdekking voelde ik me even de koning te rijk.

Al bladerend waande ik me plotseling in de gefotografeerde wereld van door mij bewonderde kunstenaars als GeorgeHendrik Breitner, Isaäc Israëls, Willem Witsen en anderen. Schilders die in hun samenhang ook wel de Amsterdamse Impressionisten worden genoemd.De inhoud van het boek kwam het dichtst in de buurt van er zelf fysiek in de tijd rondlopen, een vermogen en verlangen dat natuurlijk een onvervulbare droom van me zal blijven. Gelukkig heb ik alternatieven als de beelden en mijn fantasie voorhanden en daarbij een hoofd vol referentie mogelijkheden zodat ik er in mijn verbeelding toch kan ronddwalen.

sleperspaarden op het Rokin in Amsterdam
foto Bernard Eilers, uitsnede/detail

Dit detail roept meteen herinneringen aan 
de schilder Cor Noltee 1903-1967 op. 
Een schilder die, niet voor niets, de Dordt-
se Breitner genoemd werd. Naast in de
 eerste plaats natuurlijk de herinnering aan
 de inspiratiebron, George Hendrik Breitner, 
1857-1923. zelf.


Bernard F.Eilers 1878-1951 was een tijdgenoot van Joost van de Weg 1874-1957, de Dordtse fotograaf aan wie ik in eerdere blogs al aandacht schonk.
Het is m.i. niet al te ver gezocht dat ik tussen de twee verwantschap in benadering en zienswijze signaleer.
Men ziet het werk van een romantische fotograaf die in de eerste plaats op zoek was naar het schilderachtige in zijn omgeving, een fotograaf die schilderde met de lens en chemicaliën op de glasplaat in plaats van met het penseel en verf op het blanke doek.
Paul Hefting noemde het heel mooi:
Het schilderij in de zoeker.

Het is bekend dat de schilders Breitner en Witsen, om het dichtbij te houden, verwoed gefotografeerd hebben en dat zij ook onderling foto's van elkaar leenden.
Bernard Eilers
regen op het Leidseplein,
Amsterdam, uitsnede/detail
Vaak wordt Bernard Eilers in één adem met Henri Bersenbrugge, 1873-1959 genoemd, de fotograaf van het Rotterdam van voor het bombardement in 1940, als de fotografen die de fotografie in Nederland naar een internationaal niveau getild hebben.
Ik herinner mij dat Daan Mühlhaus 1907-1981 op zijn laatste verjaardag, een week voor zijn plotselinge dood, vol vuur met Philip Kouwen over Bersenbrugge sprak en dat deze laatste zijn waardering voor de fotograaf bleek te delen. Het boek uit 1976 werd tevoorschijn gehaald en ik heb daarna lang gezocht tot ik het boek ook in mijn verzameling had.

Het is daarom niet zo verwonderlijk dat ik daar aan het Steegoversloot door vele associaties werd bestookt en dat ik direct al ter plaatse allerlei verbanden vermoedde.Bernard Eilers
huurkoetsje
foto uitsnede/detail


Cor Noltee
wachtend koetsje na de regen
olieverf op doek 30 x 40 cm
particuliere verzameling
voorheen kunsthandel de Rode Deur
Wat me met name direct sterk opviel was de opvallende gelijkenis van een door Cor Noltee geschilderd motief met enkele van de  foto's door Bernard Eilers, de huurkoetsjes. Eén versie daarvan kende ik uit de tijd dat die bij kunsthandel De Rode Deur hing en ik meen me nog een andere stemmige variant uit dezelfde omgeving te herinneren..
Hoe dan ook er bestaan verschillende varianten op dit aansprekende motief, maar de gelijkenis met de foto (s) van Bernard Eilers vond ik opvallend.

Nu is het bekend dat Cor Noltee Daan Mühlhaus bespotte voor het feit dat deze laatste ook gebruik van foto's maakte. De smalende opmerking uit de mond van Noltee: Daniëlle Mühlhausen ging ook eens buiten schilderen, knip knip - is bijna legendarisch te noemen.
Het is inmiddels ook al weer lang bekend dat Cor Noltee minimaal één keer naar een foto van Henri Bersenbrugge het schilderij Bevrijdingsfeest (1945) geschilderd heeft.
Noltee had kennelijk boter op zijn hoofd.


Bernard Eilers
Amsterdamse gracht
foto uitsnede/detailBernard Eilers
Sleperspaard in de buurd van Amsterdam
uitsnede foto
Er is (te) lang misprijzend over het gebruik van fotografie als hulpmiddel voor de kunstschilder gedaan, men wilde er vaak naar buiten toe niet voor uitkomen, bang als men voor reputatie schade was.
Het is bekend dat de weduwe van G.H. Breitner vanuit die vrees veel negatieven vernietigd heeft.
Daan Mühlhaus op zijn beurt voelde zich niet sterk staan en was zo een dankbaar mikpunt voor Noltee's plaagstoten....
De tijden zijn gelukkig al lang veranderd, er is er steeds meer waardering voor de fotografie gekomen. Tegenwoordig wordt de fotografie als een gelijkwaardige kunstvorm gezien en weet men niet beter, en dat lijkt me een goede zaak.

Bernard Eilers
een kronkelende landweg roept herinneringen
aan een werk van de schilder Jan Mankes op
Bernard Eilers
Amsterdamse gracht
foto


Een les is dat men een kunstenaar geen beperkingen op moet leggen en dat een kunstenaar zoveel mogelijk vrij moet kunnen zijn in zijn keuze mogelijkheden.
literatuur

Wim Zaal - Destijds in Nederland, 360 foto's van Bernard Eilers, gemaakt tussen 1900 en 1920. Uitgever Elsevier

Henri Bersenbrugge - Straat en landleven 1900-1930, uitgever Van Gennep Amsterdam 1976

Bernard F. Eilers - Lichtbeelden van Amsterdam 1896-1938
Uitgeverij
De Verbeelding, Amsterdam. 2003

Bert Jintes - Cor Noltee breed gezien

Uitgever Van Spijk Art Projects bv, Venlo 1999

Voor wie interesse heeft in sommige boeken heb ik nog enkele dubbele exemplaren voor een redelijke prijs liggen. Peter van Loon, telefoon 078 6145913


Joost van de Weg 1874-1957
Winter, de Nieuwe Haven in Dordrecht
foto, uitsnede/detail

Wat in mijn ogen bij de confrontatie met deze landelijk bekende fotografen met verve overeind blijft staan is ook de kwaliteit van het fotowerk van de nog relatief onbekende Dordtse fotograaf en tijdgenoot Joost van de Weg 1874-1957. 
Ik mag hopen dat er in de nabije toekomst nog eens een fraaie publicatie a la H. J. Tollens 1864-1936, zijn Dordtse voorganger, zal mogen verschijnen.
Er bestond daarvoor al serieuze belangstelling bij de uitgever van dat Tollens-boek, maar de tijden zijn sterk veranderd en achteraf blijkt nu dat toen het momentum daarvoor door de betrokkenen niet werd benut.

dinsdag 23 oktober 2012

20 - Een bronchitis welk tijdelijk (misschien?) wel goed uitkwam.

de Nieuwe Haven in Dordrecht
foto Peter van LoonDeze kop om wat nadere uitleg, maar ik meen het wel serieus.
De afgelopen tijd was bijzonder hectisch en ongewild spannend, en ik verlangde er bijzonder sterk naar om weer snel voor langere tijd met schilderen bezig te kunnen zijn.

De afgelopen twee maanden maakte ik lange werkdagen met het opknappen van de buitenkant van het huis en was er voor iets anders simpelweg geen tijd en ruimte over.
Geen ruimte maar ik probeerde er wel contact mee te blijven houden door er zo nu en dan aan te blijven ruiken en ook oog te blijven houden voor datgene waar ik de afgelopen jaren heel veel onderzoek voor heb gedaan en waar ik zo graag aan wil kunnen gaan werken.
Want er zijn toch steeds ideeën en er is visie te over.Ben Viegers
bij de Nieuwbrug - Voorstraatshaven
detail/uitsnede verblijfplaats onbekend

De laatste weken werd mijn oorspronkelijke houding bij het geheel al door nieuwe, nog grotere, zorgen gesaboteerd en zat een gladde overgang van het één naar het ander er (omdat ik dat toch weer in goede banen moest zien te leiden) weer niet direct in.
Dat kan behoorlijk ontmoedigend werken, mede ook omdat alle inzet er steeds op gericht blijft om er goed en effectief uit te komen.
De vicieuze cirkel is en blijkt een wrede tegenstander, vraag dat maar aan de gewone man of vrouw in Zuid-Europa in deze tijden van crisis.


Evert Mol
de Nieuwe Haven in Dordrecht met vis vlot
detail - aquarel op papier
voorheen Kunsthandel de Rode Deur Dordrecht

In plaats van nu weer geforceerd aan de gang te gaan om krampachtig te proberen wat van het verloren terrein in te halen zegt het lichaam door de verkoudheid nu zelf: 'Even stoppen, even rustiger aan - even tijd nemen voor wat extra afstand en bezinning.'
Nu moet ik daar wel aan toegeven!
''Maar dan wel onder mijn voorwaarden,''  doe ik dan nog stoer.
Gisteren ben ik uitgebreid door de oogst van jarenlang intensief eigen beeld- en achtergrond onderzoek gaan grasduinen. (wat o.a. ook weer resulteerde in de impuls om het uiterlijk van dit weblog te moderniseren.)


Gisteren heb ik zelfs nog wat nieuwe vondsten gedaan en heb ik bovendien nog aan wat potentiële onderwerpen gesleuteld.
Wat ik in de eerste plaats steeds weer denk en vaststel is dat hier veel meer mee kan en moet worden gedaan!

Joost van de Weg
de Nieuwe Haven in Dordrecht
foto/uitsnede

Als ik dat laatste zeg denk ik niet eens meteen aan schilderijen, want daar wil ik een stap verder mee gaan en die moeten zich eerst nog bewijzen, maar aan de foto's en uitsnedes zelf.
Vaak zie ik het al voor me, zie ik een mooie witte muur met een foto op poster formaat hangen of hoor en zie ik mezelf een rondleiding en/of een workshop rond deze 'rijkdom' geven.
Natuurlijk ben je een dief van je eigen arbeid als je dit rechtstreeks op het internet plaatst, dat moet anders, maar het is ook zonde dat er te weinig mee gebeurd en dat het maar op betere tijden ligt te wachten.


(Uiteindelijk ben ik nog twee maanden met de gezondheid blijven kwakkelen, de verkoudheid werd een hardnekkige bronchitis. Mede omdat uitzieken en even bijkomen er in deze omstandigheden van deze vicieuze cirkel en zonder vangnet(ten) er voor mij simpelweg nooit inzit. Verder zou het volgens mijn ex-huisarts en huidig analist-light aannemelijk zijn dat binnen de ongezonde omstandigheden van deze vicieuze cirkel mijn weerstand steeds zwaar onder druk staat en er waarschijnlijk derhalve ook niet op vooruit zal zijn gegaan.
De volgende blogs hierna laten zien dat ik niet bij de pakken neerzat en er binnen de situatie nog iets van probeerde te maken)

dinsdag 15 mei 2012

17 - Een wisselwerking die een schilder goed doet.

mijn tuin 16 mei 2012
altijd een goede bliksemafleider
en een plek om afstand te nemen,
 arbeidsintensief, maar je krijgt er
wel heel veel tuin plezier voor terug


Het kan verkeren, zou ik nu naar eer en geweten kunnen zeggen.
De laatste maanden ging het een en ander opeens in een stroomversnelling en ik kan niet ontkennen dat me dat veel goed deed.

Zo'n ontwikkeling gaat vaak niet vanzelf, daar is soms een welgemikte zet van buitenaf bij nodig.
Maar toen die 'zet' zich aandiende heb ik die dan ook met veel enthousiasme omarmd.

Niemand kan zeggen dat ik de laatste drie jaar stil heb gezeten, maar binnen de omstandigheden waar ik mee af te rekenen had, en ik heb daar veel over geschreven, werkte dat heel (te) lang niet voor me, maar werkte het vooral op een bijna ongrijpbare manier tegen, en daar zou ik een boek over kunnen schrijven.

15 mei 2012
willekeurige uitstalling van de
verschillende schilderijen in aanzet
waar ik momenteel aan werk
Daarom prees ik me zo rijk dat daar de afgelopen paar maanden een duidelijke kentering in te bespeuren was.
Dat ging niet per ongeluk, daar lag een combinatie aan elkaar versterkende gunstige factoren aan ten grondslag.

Een positief hoogtepunt vormde voor mij de masterclass die ik 21 april j.l. in samenwerking met Barteljee heb mogen geven, en die nu al tot het initiatief van een volgende, op 22 september dit jaar, heeft geleid.


de ongrijpbare creativiteit begint terug te komen
en het is heerlijk dat ik de tussenresultaten met
mijn leerlingen en collega's heb kunnen delen
wisselwerking werkt, wisselwerking moet zelfs.
Het zal alles uitmaken of de factoren die nu zo gunstig meewerken ook in de komende tijd in gunstige zin op de achtergrond aanwezig zullen blijven, want dat is lang buitengewoon griezelig anders geweest.

Maar ik wil het liefst vooral vooruit kijken, ik heb veel voorwerk gedaan, dus ik zit vol optimisme dat het succesvol kan verlopen.
Aan de voorwaarden dat alles in een vruchtbare aarde kan ontkiemen heb ik zelf steeds stevig doorgewerkt en daar blijf ik ook verder hard aan werken.
Vandaar dat zoveel meer ineens gunstiger uitpakte.

de tuin van de schilder Peter van Loon 17 mei 2012


Een vergelijking met het tuinieren is natuurlijk al snel gemaakt. 
 
7 juni, aanhangsel

Toch blijkt de maatschappelijke druk zo groot en zo veelomvattend dat er makkelijk weer een kink in de kabel dreigt te komen.
Ondanks dat iedereen die het kan (+ wil ) zien kon constateren dat ik goed bezig was en nog steeds, binnen de omstandigheden gezien, goed bezig ben.
woensdag 21 maart 2012

16 - In de tuin van Peter van Loon, het prille voorjaar van 2012

de dotterbloemen beginnen net met
hun bloei, wat zal dat in de Biesbosch
weer mooi zijn!

Ik laat, voor we snel weer een maand verder zijn, even zien hoe pril en kaal de tuin er op dit moment nog bij ligt. 
Maar het 'geraamte' is al weer in grote lijnen gecreëerd, en dat tot nu toe met planten uit de eigen tuin! 

Over anderhalve maand herken je het niet meer terug, ondanks de slakken die (te) veel van het prille groen wegvreten.
Ik had in de herfst een groep digitalis (vingerhoedskruid) rond de boom, links op de foto, gezet, het is allemaal verdwenen.

de vaste planten beginnen net voorzichtig boven
de grond uit te komen, straks is het één en al groen
al twijfelde ik of de vlinderstruik (rechts) het zou redden,
maar een maand na dit schrijven begint die ook uit te lopen
mooie oud-roze helleborus orientalis staat
aan de voet van een knotwilg
 alweer lang in bloei, en de sneeuwklokjes
zijn op hun beurt alweer uitgebloeid


net nog het stapel-muurtje verstevigd aan de
kant van de school, de ligusterhaag is nog kaal
Ik heb alweer een hoop planten en plantjes voor
mijn leerlingen klaar staan om mee te
nemen voor in hun tuinen. en op hun beurt
brachten zij voor mij o.a. vingerhoedskruid mee.
Met wat er de verschillende kanten is opgegaan
zou je met gemak weer verschillende borders kunnen vullen
rechts de ligusterhaag aan de kant van de Groenedijk
kaal maar met nieuwe knoppen vers groen.

Meer over de tuin van Peter van Loon 
in het blog van 29-06-2011 over de tuin in juni.

zaterdag 11 februari 2012

15 - Enkele winters door Peter van Loon

Peter van Loon
Winter, olieverf op paneel
bezit van de kunstenaar
een gepointilleerd schilderijtje uit 1985

ik heb me niet zo vaak van deze (stippel) techniek bediend, een
techniek die in Frankrijk in het laatste kwart van de negentiende
eeuw ontstond dankzij de schilders Georges Seurat (1859-1891)
en Paul Signac (1863-1935) Men noemde de techniek het pointillisme
of divisionisme. In de kunstgeschiedenis schaart men hen met
Paul Cezanne, Paul Gauguin en Vincent van Gogh onder de
neo-impressionisten of post-impressionisten, de voorlopers
en de oer-vaders van de moderne kunst


Peter van Loon
winter in de tuin van het Dordrechts Museum
jaartal 2000 waterverf/aquarel op papier
bezit van de kunstenaar

erboven, Peter van Loon
 Berken in de sneeuw
1998 - waterverf/aquarel op papier

ik heb nooit afstand van deze aquarel willen
doen maar misschien is dit wel een goed moment
om juist weer nieuw werk mogelijk te maken!
Ideeën te over, er liggen alleen een stel
hobbels in de weg die de boel blokkeren
het vervolg moet gefinancierd worden

let wel, de werken en ideeën die ik op mijn
netvlies heb zullen vooral schilderijen in,
acryl en in olieverf zijn, en als ik
het waterverfpenseel al in de hand zal
nemen zullen de aquarellen
 weer anders dan mijn vroegere werk zijn

meer over de Museumtuin,
 zie het blog de tuin van het Dordrechts Museum in 
waterverf/aquarel door Peter van Loon van 6-12-2010

Peter van Loon
raambiljetten/posters van exposities
hierop prijkten ook enkele winters

vrijdag 20 januari 2012

14 - Een pittige, en ook nog eens leuke schilderles.

Het geven van schilderles is voor mij erg belangrijk, er is me er dan ook veel aan gelegen dit met veel inzet en enthousiasme te kunnen doen.

Vanochtend met de vrijdag leerlingen van de schildercursus een onderwerp gedaan dat het altijd weer doet.
Mensen op een bankje in een park, met als uitgangspunt en inspiratiebron een fijn schilderij van Isaäc Israëls.
Ik stimuleer de cursisten er een 'moderner' schilderij van te maken en geen natuurgetrouwe kopie.
Dat valt niet eens mee en het is hard werken. Zeker voor mij want er moet veel gestuurd worden, maar het geeft wel weer voldoening dat de leerlingen op een morgen - van alle stadia van onzekerheid, wanhoop, het even helemaal niet meer weten - naar, aan het eind, enthousiasme - ziet bewegen en groeien.
Ik ving aan het eind van de morgen zelfs geluiden op dat zij het liefste ook in de middag door wilden gaan en nog helemaal niet wilden stoppen. Nu wordt het pas weer volgende week vrijdag dat het vervolgt kan worden.

de omgeving waar de lessen plaatsvinden, maar dan
is de ruimte op de lessen afgestemd en
staat er geen werk van Peter van Loon op de grond


Vaak hebben we er in het heetst van de strijd geen erg in foto's te maken, maar we hebben nu een nieuwe vlotte leerling met apparatuur op zak en die ik vroeg wat foto's te nemen.


resultaten van twee lessen uit  het vorige seizoen
ook naar een schilderij van Isaäc Israëls
op de ladenkast werk van Petereen reactie van één van mijn nieuwe leerlingen

Inlichtingen: - Peter van Loon, telefoon 078 6145913
FACEBOOK.com/PetervanLoonDordrechtN.L.