zaterdag 30 juli 2016

64 - Onmogelijke keuzes. Een oneerlijke keuze is geen echt besluit.

Het is alweer eind juli en er moeten zoals altijd rond deze tijd een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.
Eind juli 2016.
Bij de afwezigheid van cursisten heeft mijn werk de les/expositieruimte ingenomen.Er is heel wat werk in een vergevorderd

stadium, maar het naar (mijn)
tevredenheid afmaken van schilderijen
is nooit een eenvoudig abc'tje.
Ik citeer Pablo Picasso: 
'''Een schilderij afmaken is een
schilderij vermoorden.''
Doe ik dit niet op tijd mede doordat ik vanwege zoveel ernstige onzekerheden lang blijf aarzelen dan wordt er in de regel wel automatisch voor mij gekozen.
Uiterst ongelukkig en onbevredigend en in uitkomst steevast nogal contra-productief, maar zo werkt het binnen de praktijk van de vicieuze cirkel, de vicieuze die ik al zo vaak moest noemen en zo vaak probeerde te beschrijven en die ik nog steeds moet zien te doorbreken. 
Daar hebben de te nemen keuzes zoals steeds alles mee te maken.

Een te hoge prijs.

Je hebt in feite geen keuze, geen keuze dan de nogal cynische keuze uit meerdere kwaden en je betaald er binnen de vicieuze cirkel altijd een onevenredig hoge prijs voor. Een eenzijdig hoge prijs, want jij betaald steeds de prijs voor andermans falen en andermans tekort schieten, want in de praktijk ben je immers vogelvrij, en dat is zelden een eigen, een  vrijwillige keuze!

Als belangrijke leermomenten nooit gedeeld kunnen worden.
Mensen denken voor het eigen gemak gemakkelijk in hokjes en zijn daar zonder goede voorbeelden van het tegendeel niet snel vanaf te brengen.

Liet deze aanzet voor wat het tot hier werd en ging in volgende berichten verder.
Deze berichten zijn altijd als uitgangspunten tot een werkelijk goed gesprek geweest, met nadere uitleg en toelichting bij een intelligente empathische vraagstelling.

63 - Resultaat met sterke vertraging.


Momentopname eind juli 2016

Er komt na tergend lang ploeteren weer
werk uit mijn handen en ik ben onderhand
met veel beloftevolle werken tegelijk bezig,
Sommigen beschouw ik zelfs als definitief af.

Vanwege ruimtegebrek in wat voor mijn
atelier moet doorgaan verhuis ik in de
periode dat er geen lessen zijn de werken
waar ik mee bezig ben, of mee bezig wil
zijn, naar de ruimte waar ik normaliter
mijn lessen geef. Zo heb ik meer overzicht
over alles waar ik aan probeer te werken
 en zien geeft prikkels, zien kan stimuleren.

Zeker wanneer je niet in alle rust kunt
werken en je hoofd vol met andere zor-
gen zit. Hoe dit in de dagelijkse praktijk
kan werken  probeerde de wetenschapper
Maslov middels zijn piramide model
aan de ongelovige sceptici die het altijd
beter denken te weten uit te leggen

Na heel veel sterk alles frustrerende vertraging die niet had hoeven zijn, na heel veel vaak extra ontmoedigende ondankbare strijd heb ik nu een licht verbeterde situatie veroverd die ik, naar de ervaring met de dynamiek van de vicieuze cirkel bikkelhard leert, ook weer zo kan verliezen.

Want de in de piramide van Maslow beschreven noodzakelijke voorwaarden waarbinnen zelfontplooiing de beste kansen krijgt was ver te zoeken en het tegendeel, het ontbreken van die gunstige voorwaarden, onveranderd alom een feit en een duidelijke handicap.
Het 'goede'  het werkzame waar een mens baat bij heeft, zoals een welgezinde psycholoog het ooit opschreef bleef nadrukkelijk en, als je er midden in zit, schrijnend afwezig.
Dat is nu met recht echt en zonder een vorm van enige overdrijving dat wat men vechten tegen de bierkaai noemt.

De vicieuze cirkel doorbreken is bepaalt geen sinecure.

In bericht 50 heb ik een jaar geleden nog eens uitvoerig de werking van mijn vicieuze cirkel proberen uit te leggen.
Gisteren was ik ook al uitvoerig aan een ander bericht begonnen, maar het is in deze niet gemakkelijk een goede toon te treffen, ik vergelijk het wel eens met het met een hamer hard op je vingers slaan, dan uit je je in eerste instantie doorgaans niet met diplomatieke taal en zeker niet met begrip, dus heb ik dat stuk nog even in concept gelaten.

Dit bericht wordt nog verder vervolgd en opgetuigd, 
De tijd is meedogenloos en gaat voort, ben nog druk bezig met dit bericht en zit er  nog middenin, maar kan, zoals het hiernaast geplaatste schema van de piramide van Maslov mede probeert te demonstreren, niet effectief overal tegelijk zijn vanwege de strijd voor de eerste levensbehoeften, het naakte bestaan als bedoeld in de onderste regionen van het piramide model. 
Ik hoop hierbij nu eens ergens op begrip en, in deze heel belangrijk en onmisbaar, vormen van inlevingsvermogen waar wellicht kiemen voor een beter klimaat uit kunnen ontspruiten.Momentopname eind juli

2016 - 2.

Er valt weer wat te beschermen,

nu moet ik daar dan ook voor
kunnen kiezen.
Dan pas valt er tevens hoger

op de ladder aan kwaliteit te
winnen.(Maslov)

Boek - De blokkade.

 van Renate Dorrestein.
Writersbloc, berucht
onder schrijvers!
En onder schilders?


Wat ik vooral wil en moet gaan aantonen is dat ik van de harde lessen uit de loop van voorgaande jaren, door onnodig veel schade en misplaatste schande wijzer geworden, wel moet blijven leren! 
Zo kan ik 
binnen de krachten van de omstandigheden nooit en nimmer een ideale beslissing voor het komende vervolg nemen, ook die komt weer met, wat ik ook kies, een onnodig hoge prijs, een prijs die juist nu eens niet betaald zou moeten hoeven.
Maar ik zal wel weer, gedwongen door de onwerkbare omstandigheden, uit het minste van meerdere kwaden moeten kiezen.

Waarom?  Opdat ik het voorlopig belangrijkste niet weer kan en mag verliezen.
Dat voor mij belangrijke staat voor het vermogen (en de gelegenheid ervoor) om te kunnen schilderen. Dat wordt door en binnen de door de vicieuze cirkel gedirigeerde omstandigheden nooit natuurlijk en vanzelfsprekend, want het is nog maar een kwetsbare couveuse kindje en de zo gevreesde en verafschuwde blokkades liggen door de alles overschaduwende actieve vicieuze cirkel omstandigheden al snel (en telkens weer zeer ingrijpend) op de loer!Peter van Loon
Straat, na de regen - acryl 40 x 30 cm (2015)
Dit schilderij van vorig jaar vonden anderen
geschikt om er  mee naar buiten te treden.
Ik bleef aarzelen. Anderhalve maand geleden
veranderde ik het nodige en hoewel foto's
kunnen misleiden ben ik meer te spreken
over de versie die het uiteindelijk is geworden.Telefoon   078 6145913

Facebookpagina facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht