3 - Vicieuze cirkel, Marshall- of Deltaplan nodig om Peter eruit te helpen.

December 2011

Over een plan de campagne dat in 2012 opgesteld en uitgevoerd zou moeten kunnen worden maar ik opperde november 2008 al tegenover mijn zusje dat er zoiets zou moeten komen.
Het tegendeel zou kort daarna plaats vinden.

12-07-2014  Al ben ik op deze dagtekening zelf goed bezig, toch heb ik deze pagina, deze hartenkreet, opnieuw openbaar gemaakt -- omdat de wenselijkheid nog net zo urgent speelt als toen ik het pleidooi jaren geleden schreef.

Een stukje expositie verleden
van Peter van Loon

Peter heeft nooit zijn hand opgehouden
nooit op kosten van de samenleving geleefd
terwijl dat lang wel gebruikelijk was.
Ook nu niet, vandaar de noodsituatie.
Denk eens aan al die schilderijen en aquarellen die niet zijn geschilderd doordat de omstandigheden het wreed eenvoudigweg niet toelieten. 
Dat is eeuwig zonde en een gigantische verspilling van talent en creativiteit, het heeft op de lange duur op de schaal van een mensenleven immens grote en vaak blijvende gevolgen, gevolgen die voor een vaak vrijwillig onwetende buitenstaander zelden of niet te overzien zijn.

Vanuit het perspectief en de situatie van Peter van Loon gezien is dit natuurlijk altijd een onwenselijke situatie en het is buitengewoon laks van de mensen te noemen die er toe hadden kunnen doen, maar die het zonder slag of stoot en zonder enige interesse en inzicht in de ware achtergronden gewoon maar hebben laten gebeuren.  Het heeft grote consequenties en grote gevolgen, zowel maatschappelijk als privé en het raakt en raakte meer dan alleen Peter.


Als u als nietsvermoedende maar wel geïnteresseerde lezer geen idee heeft waarover ik spreek verwijs ik naar de blogs over de vicieuze cirkel.  - zie de labellijst, rechts.

Het hele proces, dat zonder overdrijving de naam - de vicieuze cirkel - verdiend, duurt namelijk al eeuwig onwenselijk en  bizar ongezond lang - dat maakte veel, heel veel onnodige schade en het maakt zelfs de meest bescheiden dromen onbereikbaar.
Begrip op dit punt had al zo'n belangrijke stap in de goede richting geweest en had zoveel bij het vinden van opbouwende, werkzame en duurzame oplossingen uitgemaakt.

Een vicieuze cirkel houdt, mits hij niet doorbroken wordt, zichzelf in stand, daar komt ook nog eens bij dat het gepaard gaat met een neerwaartse spiraal.

Dat dit verschijnsel extra moeilijk te doorbreken blijkt, is mede te verklaren uit het feit dat Peter voor de overheid een kleine zelfstandige is. Door een reeks aan factoren die ook nog eens tegen werken valt en viel hij binnen geen enkel vangnet van een overheid of instantie zodat hij daar geen enkel moment op kon terug vallen. 
Griekenland's schuldencrisis  leerde ons dat het bij een ongelukkige aanpak alleen maar van kwaad tot erger gaat, ten koste van de smalste schouders.

Alleen op eigen kracht hier uitkomen blijkt een onmogelijke tour de force, vooral wanneer middelen om mee te strijden ver buiten bereik gehouden worden, onbereikbaar blijven en oneindig veel kostbare tijd door pure onnozelheid aan de andere kant steeds weer opnieuw verspilt wordt, en toen familieleden vanuit vergelijkbare kortzichtige domheid ook nog eens de poten onder de stoelen weg zaagden werd het wel heel moeilijk, zo niet kansloos om binnen deze krachtvelden daadkrachtig en effectief te kunnen opereren.
Het is vechten tegen de bierkaai gebleken.  

de piramide van Maslov  brengt duidelijk in beeld dat er voor
de ontplooiing wezenlijke omstandigheden en condities
aanwezig en vervuld moeten zijn waarbinnen de
zelfontplooiing aan bod kan komen en er echte kansen zijn


Een oude Chinese wijsheid zegt; - ook de langste weg begint met de eerste stap. Een cliché variant zegt op zijn beurt dat elke stap er één is. Stappen worden er voortdurend op die weg gezet, maar op de huidige manier zet dat nimmer zoden aan de dijk. Wat ik hiermee wil zeggen is dat kleine stappen heel belangrijk zijn en dat het daarmee begint, maar zonder de volgende stap(pen) en zonder visie en focus op een eindstreven zijn het qua effectiviteit maar druppels op een gloeiende plaat.
Een project, een Delta- of Marshallplan is noodzakelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Peter weer aan het schilderen krijgen en een omstandigheid daar rondom creëren waardoor hij in de rug gedekt wordt.
Extreme circumstances demand extreme measures.

Er moet einde lijkeen nieuwe infrastructuur en een welgezind netwerk ontstaan (opgebouwd kunnen worden) waarbinnen de creatieve geest tot (her)bloei kan komen en er ook van rehabilitatie sprake kan zijn.
De beruchte stigmatisering doet veel kwaad, deed veel van de resultaten van zwaar bevochten inspanningen teniet 

Vanaf het moment in september 2010 dat ik in dit blog publiceer heb ik aan bekenden herhaaldelijk gevraagd om u als Volger van dit blog op te geven, niet vanuit een oppervlakkig motief, maar om een klankbord te vinden met een positieve invloed, een vliegwiel effect.
Ik heb meer aan eenmalig in één keer E 10.000,-  en de RUST die het brengt om de juiste dingen te kunnen doen,maar bij het gebrek daaraan moet ik het met de kruimels kunnen doen en zijn die niet te versmaden, die moeten niet steeds als mosterd na de maaltijd komen.
Dit verzuim actief en visierijk mee te werken, en eindelijk eens te stoppen met het eeuwige patroon - eerst alles ontkennen -  heeft ook al immens veel potentie gekost, zeer zeker een veelheid van dit bedrag en natuurlijk kost(te) het nog veel meer op het maatschappelijke vlak dan alleen dat onbereikbare geld!

Anno 2017 gaat men in de schuldsanering steeds meer spreken over slim met geld en met probleemoplossing om te gaan. In het journaal sprak men zelfs over uiteindelijk kosten besparend denken..... en handelen. Wie had nu een vooruitziende blik, wie had visie?

Schildercursus - schilderles

Een stap waar al langere tijd aan gewerkt wordt is het op poten zetten van een stel enthousiaste en gemotiveerde leerlingengroepen.
Peter is een bevlogen docent met veel ervaring en inzicht. Een kunstenaar die zijn cursisten veel mee kan geven. Bovendien heeft hij meer dan twintig jaar ervaring met lesgeven en het doorgeven van zijn kennis.


een opbouwende reactie van een nieuwe leerling, een
een duidelijk voorbeeld van positieve wisselwerkingEen netwerk -                              Vrienden en sympathisanten van/voor Peter's doel.

Vinger aan de pols                     Peter zit als PeterLoonDordt op Twitter dat hoopte
                                                        hij als zinvol klankbord/podium te kunnen gebruiken.
 Facebook                                     FACEBOOK.com/PetervanLoonDordrechtN.L.

Een comité van aanbeveling dat er zichtbaar achter wil staan en zichtbaar het goede voorbeeld wil geven.       -         in België zie je dat nog vaak, en ooit zag je dat ook bij ons in Nederland.
Mensen van enig gewicht die dat gewicht voor een nobel doel willen inzetten, als een soort lijstduwers.

Win- win situaties creëren -  de masterclass, april 2012, bij en i.s.m. Bart van der Bom is nu een goed voorbeeld

Ruilhandel   is juist nu ook een interessante optie.

Aan deze pagina zal nog verder gewerkt worden, want het proces om iets op gang te brengen is (hopelijk) niet staties.  We staan natuurlijk open voor support, suggesties en gelijkgestemden, we kunnen zelfs niet zonder.
Denk voorbij de dooddoener, val niet af maar bouw mee. 
Pak nu eens wat sneller de telefoon in plaats van het afstandelijke internet, of ga eens gewoon langs en toon belangstelling. Er is genoeg te zien en te beleven, er is zoveel meer dan alleen zware kost!
Het begint allemaal met de eerste stappen, en onthoud - laksheid en gemakzucht zijn de dood voor iedere vorm van enthousiasme.
Als meer mensen zouden kunnen beredeneren waarom men iets nu juist wel zou moeten doen, in plaats van niet, dan zou veel in het leven al een stuk soepeler en prettiger verlopen en zouden veel nare toestanden veel korter duren omdat ze eerder geslecht zijn.

Misplaatste onnodige angst, laksheid, vooroordelen, gebrek aan empathie, gemakzucht, geen of gebrek aan communicatie, het zijn steevast de echte 'killers' van een opbouwende route naar een verbeterende situatie.

Eind mei 2017, is een volgende constatering in deze extra waar en extra wrang; 

''Op wat je niet hebt kunnen opbouwen kun je ook niet terugvallen.''

Wat denkt u alleen al over begrip dat niet werd opgebouwd.
Uit inzicht en begrip komen betere zaken voort dan uit dommig onnodig onbegrip.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten