woensdag 22 juni 2016

62 - Kunstenaar Peter van Loon heeft zijn Facebookpagina veranderd, handig voor het delen van actuele informatie.

Al lang zit zoveel in het vat, de nieuwe
Facebookpagina moet het podium zijn
waar ik het als eerste naar voren breng
Ik hield mijn gehoor altijd nadrukkelijk

voor;  wisselwerking werkt.
Graag vestig ik vanaf deze plaats uw aandacht op mijn gewijzigde Facebookpagina, een pagina die ik( het liefst) voor de promotie van mijn kunstenaarschap wil gebruiken.
Voor een 'reguliere' levendige en actuele website op eigen kracht heb je de nodige capaciteiten, middelen, en, minimaal, een werkbaar budget nodig.
Deze Facebookpagina bied me een veelzijdig alternatief en is daarbij ook een goede aanvulling op de alternatieve website en dit weblog.
Zonder uitwisseling veel minder kunst.

Met dit bericht kan ik aandacht voor de nieuwe Facebookpagina vragen facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht, maar omgekeerd kan ik op de Facebookpagina weer alle activiteiten op dit weblog eenschilderindordrechtnl.blogspot.com doorgeven en desnoods zijdelings toelichten - er zijn legio mogelijkheden.
Maar het werkt alleen met een publiek, met volgers en betrokken mensen.
Peter van Loon.
Naderende Sneeuwbui, natuurpad
aan de Nieuwe-Merwede
2016 - waterverf op papier.Oude Facebookpagina.
De oude Facebookpagina begon ik ooit met hetzelfde optimisme maar werd door - laat ik het maar noemen; wederzijdse onkunde en onnozelheid het ongewenste (ook nog eens zeldzame) podium waar de strijd tegen de vicieuze cirkel een stem kreeg, maar weinig gehoor of wisselwerking vond, en ondertussen verstreken de jaren, werden onvervangbare, kostbare jaren verspeeld en treurig veel onmisbare creativiteit verspild.
Ook veel goodwill werd verspild, want men ontwijkt en frustreert dan wel de cruciale directe communicatie maar men oordeelde, veroordeelde en stigmatiseerde wel.
Men keerde het met groot gemak de rug toe.
Er zit echt veel in het vat, maar het lag kostbare
maanden stil terwijl het door eigen inzet zo hoop-
vol begon. Maar ja, dan het bekende van de wal in
de sloot helpen verhaal en een sterk falende ' nazorg'!

Het dal, de bodem van de put,  lijkt nu
bereikt en bij het weer naar boven klauteren
is deze verandering één van de eerste stappen.
facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Zo werkte het concept niet meer voor het oorspronkelijke doel


Op de nieuwe Facebookpagina.
De nieuwe pagina mag niet meer het podium zijn voor het hierboven beschrevene maar moet een middel zijn om als kunstenaar, en docent schilderen, het podium te zijn dat recht doet aan de kant die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden veel te weinig een kans kreeg.

Het vorige bericht, dat over de aquarel, is als een bewuste stap in de goede richting bedoeld.  Je kunt het alleen niet eten. M.a.w. we hebben nog een lange weg te gaan.
Mijn cursisten noemden me enthousiast, bijzonder en stimulerend, laten we kijken of we nog een vergeten potje van dat goedje kunnen aanboren.

Een like voor de nieuwe Facebook pagina, van harte welkom.

Vind ik leuks voor de pagina - zijn en functioneren als een soort aanbevelingen naar weer anderen.
Daarom vraag ik u met enige schroom om in de eerste plaats de pagina te bezoeken en niet te aarzelen die ook leuk te vinden.Grote multinationals doen er actief
aan, dan mag een kleine 
Zelfstandige Zonder Poen
er toch wel zeker om bedelen.

Resultaat.
Binnen 24 uur boven de vijftigDe teller ging binnen amper anderhalve dag van nog geen vier naar boven de zestig en dat bood mij op de valreep nog een bonus, de technische mogelijkheid de vind ik leuks van mijn oude- met de nieuwe Facebook pagina samen te kunnen voegen.

Het was behoorlijk marginaal, maar een weg moet ergens opnieuw beginnen, steevast met de eerste stappen, er is met deze stap een hoop nieuw leven in de brouwerij gekomen.

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen.

(24 uur later)Meteen na plaatsing van dit bericht kwamen er een aantal positieve reacties op de Facebookpagina. 
Iemand met een ruime blik en een groot hart/netwerk deelde het met zijn volgers, en het resultaat, meer dan negenhonderd bezoeken op de nieuwe Facebookpagina en meer dan veertig likes voor de gehele Facebookpagina, likes waar ik hier nadrukkelijk om vraag. Dat binnen een dag.
Doet een mens echt goed. Het is een andere ervaring.

Ik plaats nogmaals hieronder alle links en aarzelend mijn email-adres. 

Ik ben een langzame typist, type met één vinger, dat werkte in de twintigste eeuw, nu een lastige handicap. 
Om meerdere goede redenen dan ook een sterke voorkeur voor de duidelijke telefoon.

Peter van Loon

Telefoon                  078 6145913

Facebookpagina      facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Pinterest                  pinterest.com/petervanloon1

Website                   www.petervanloondordrecht.nl

Email:                      peter1959.2009@hotmail.com


vrijdag 17 juni 2016

61 - Aquarel, schilderen met waterverf - soms is het net toveren.


John Singer Sargent (1856 -1925)
Venetië - waterverf op papier
Net als zijn illustere voorganger

Turner(1775-1851) al decennia
voor hem werkte Sargent regel-
matig en graag in Venetië 

Afbeelding onder -  de bewaarde
penselen van John Singer Sargent
Een ware waterverf virtuoos.De aquarel, de schildering in waterverf, het is een prachtige discipline in de kunst die door grote meesters van naam met veel passie werd beoefend.
Daarom is het wat jammer dat er van die hardnekkige misvattingen over blijven bestaan, maar laten we die voor wat ze zijn, het aquarel is een mooie volwaardige techniek in de kunst.

Grote meesters .....  internationaal denk ik dan snel aan schilders als William Turner. John Singer Sargent, Emile Nolde .... ik kan lang  doorgaan met opnoemen, ook in Nederland waren het zeker niet de minsten die er in uitblonken.

Bloei.

Een ware bloeiperiode voor de aquarelleer kunst in Nederland was de tweede helft van de negentiende eeuw, met name dankzij de schilders van De Haagse School en geestverwante kunstenaars, meesters die veel voor de reputatie van de techniek hebben betekend, mede doordat zij zich veel inspanningen deden om de aquarel bij het Nederlandse publiek te promoten. Zo kreeg Koningin Wilhelmina in 1898 bij haar inauguratie een grote collectie aquarellen van de schilders van Pulchri, het bolwerk van de Haagse School, geschonken. De aquarellen waren op fraaie wijze in een soort, speciaal voor de gelegenheid op maat gemaakte, kabinetskast vervat. Slaat men de deuren open dan verschijnt de collectie aquarellen die op ingenieuze wijze aan de binnenkant van de paneeldeuren, maar dan als evenzovele lijsten, in zicht.Denkend aan Holland....
hoge luchten,een lage horizon
Johan Hendrik Weissenbruch
(1824-1903)
Jaagpad bij Noorden
waterverf op papier

De promotie was nodig want lang zag men het aquarel eerder als studiemateriaal voor nog te maken ander werk, een aquarel werd in de hand bekeken en niet aan de muur De Hagenaars dachten daar inmiddels anders over en richtten de Hollandsche Teekenmaatschappij op die ten doel had het aquarel als een eigen zelfstandige discipline te promoten. Zij organiseerden door het hele land tentoonstellingen en presentaties en brachten hun aquarellen als volwaardige kunst onder de aandacht van een groter publiek.
.
De Haagse scholer Johan Hendrik Weissenbruch die de verdiende erkenning pas laat kreeg wordt nu gezien als de meest bedreven aquarellist onder hen. Hij noemde zijn aquarellen 'zijn patiënten': ''Ik ben hier dokter, die zijn morgenvisite maakt.. Tegen de een zeg ik: wacht ik zal jou een zalfje maken, waar je helemaal van opknapt. Tegen de ander: vrind jij hebt lucht nodig en meer licht.''
Weissenbruch's aquarellen ogen vaak heel spontaan en men zou denken dat ze in de vrije natuur geschilderd werden, maar hij maakte buiten snelle rake krabbels met zwart krijt; ''Ik geef de essentie weer.'' Bezoekers van het atelier wisten te melden dat het letterlijk bezaaid lag met aquarellen, ook op de grond. De uitspraak van 'de vrolijke Weis' dat zijn meest belopenen zijn beste werken waren werd door latere chroniquers wel eens letterlijk genomen.

Mijn Mentor de Dordtse impressionist Daan Mühlhaus, adviseerde me onder het werk van onder andere de Haagse School maar ook de Franse Impressionisten  goed te bestuderen. '' Ga naar De Slegte in Rotterdam en kijk of je daar iets kunt vinden,''    De goede raad volgend vond ik daar in de ramsjt veel over het impressionisme en ook de twee bekende delen van Jos de Gruyter over de Haagse School. Ik verslond die, dat was in een tijd dat er nog niet zoveel literatuur over deze stroming bestond of alleen nog maar voor vaak veel geld antiquarisch te vinden was. De stroom monografieën kwam pas jaren later goed op gang. 
In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat je je als beginnend kunstenaar op 'dit soort kunst' oriënteerde, dat was niet bon ton, dat was huisje boompje beestje. Maar ik volgde mijn eigen gevoel, had een onbedwingbare behoefte aan informatie en ik kreeg het virus, een blijvende passie voor (kunst)boeken en een blijvende passie voor kunst.

Jacob Maris (1837-1899)  (detail)
Er is een oeroude discussie over het wel of niet gebruiken van dekverf zoals
ook op deze detail afbeelding van een Jacob Maris te zien is
Kijkt u goed dan ziet u dat behalve in het wit van de balustrade er ook veel
dekverf in de gedempte kleuren mee gemengd werdWillem Witsen (1860-1923)
Montelbaanstoren aan de Oude 
Schans (detail)
waterverf op papier


De Amsterdamse Impressionisten.
Nog tijdens de bloei van de  Haagse School die traditie werd verschoof het centrum van de ontwikkelingen zich meer en meer naar het oplevende Amsterdam en de kunstenaars die men nu in één adem met de tachtigers noemt.
Kunstenaars willen niet graag in een hokje worden gestopt maar er zijn vaak wel  tendensen en karakteristieken die men op een bepaald moment met elkaar gemeen heeft. Dat gold voor de Hagenaars en ook voor de Amsterdammers.
Was de Haagse school vooral die van het landschap en het interieur, de Amsterdammers ontdekten de stad. Soms bruisend druk en dynamisch in snelle ontwikkeling zoals veel bij George Hendrik Breitner en Isaäc Israëls, maar ook vaak weer verstild zoals in de 'stadslandschappen' van Willem Witsen en Eduard Karsen.

De kritiek op bijvoorbeeld de brede Breitners was vaak niet mals, een criticus vroeg zich bij een aquarel van diens hand af of hij niet per abuis zijn palet  had ingelijst.George Hendrik Breitner (1857-1923)
Sleeperspaarden op de Dam in Amsterdam.
Let ook op het gebruik van dekverf (chinees wit of gouache)
Meer regel dan uitzondering in het Nederland van die tijd.

Kees Verwey (1900-1995)
Bloemstilleven


In de tweede helft van de vorige eeuw was de Haarlemse meester Kees Verwey de schilder waar je als rechtgeaarde liefhebber niet omheen kon. Hij noemde zichzelf weleens een dualist omdat hij aan de ene kant bijna letterlijk een kind van de tachtigers was en stevig met zijn voeten in de traditie van Floris Verster en Breitner en consorten stond, maar hij ook open stond voor de verworvenheden van de moderne en eigentijdse kunst. Verwey had tot op hoge leeftijd een grote experimenteer en vernieuwingsdrift die tot overtuigende kunst heeft geleid.

Graag deel ik met de lezer een citaat uit een tekst van Kees Verwey dat me nog steeds, net  zoals dat van Weissenbruch, prettig aanspreekt en veel over de liefde voor aquarel weet te vertolken. Ik citeer de meester.
De aquarel. Een aquarellist is iemand die van plassen houdt.
Als je begint moet je al duidelijk zo'n prettig gevoel hebben, van: nou ga ik leuk met die mooie marterpenseel in dat potje water roeren, dat op een tafeltje naast je staat en dan .... ga je die zachte, grappige waterverfkleuren op de doos daarmee bestrijken. Nadat je de penseel geheel in water hebt gedoopt, raak je coquet even aan het kleurtje, dat je wilt maken.  Ha wat doet dat plasje water nu met die droge verf, het lost de verf op en nu gaat het prachtig glanzen. En wat doet nu de natte kwast gevuld met kleurstof op het papier? Ai, daar raak ik met de punt, met de uiterste punt van de kwast aan het papier, onmiddelijk vloeit het water  uit de kwast  over het papier en dan .... O, dan ga je eigenlijk pas goed genieten van de zachte vloeiing van die eerste streek op het maagdelijk wit papier. Want zonder genot is kunst niets en het genot is altijd in de aanvang het grootst!  
( De Groene Amsterdammer. 1960)

Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)  - Venice - Venetië -  waterverf op papier
De Engelsman Turner was zijn tijd ver vooruit, niet de virtuoze tekenaar a la Sargent maar
Turner kon in zijn 'abstracte' kleurpartijen zoveel suggestie leggen, zoveel trilling van kleur, dat men
hem later wel als voorloper van zowel het impressionisme als van de abstracte schilderkunst ging  zien.


Wassily Kandinsky (1866-1944)
Deze compositie uit 1910 wordt al dan niet terecht als het eerste

moderne abstracte kunstwerk bestempeld.
Waterverf op papier.

Emil Nolde (1867-1956), een ware colorist
aquarel op papier 1946
De Duitse expressionist (die Brücke) Emil Nolde kreeg

van de Nazie's een schilder verbod Om dit verbod te
omzeilen en de kans op ontdekking zo klein mogelijk te
houden durfde hij in die periode vanwege de geur niet meer
met olieverf te werken, maar hij werkte des te meer met
het reukloze waterverf materiaal.Nolde
 mengde zijn
verf  zelf met pigmenten 'ter plekke' en kreeg mede
daarmee zijn tijdloze  prachtige uitbundige kleuren.


'Aquarel is niet in de mode.'

Mocht ik nog niet duidelijk zijn, een geschiedenis van de aquarel is op dit moment niet mijn opzet. 
Deze winter hoorde ik van een cursist die aan anderen vertelde op waterverf les te zitten de reactie van haar gehoor; 'Aquarel les, aquarel, dat is toch uit de mode?!' Ooit was het echt in de mode, en dat vond ik eerlijk gezegd ongezond. Mode, geen mode ....  het is een prachtige techniek waarmee veel valt uit te drukken, het is zoveel meer dan mode. Dat wil ik naar voren brengen. In de periode van de mode zijn heel veel slechte aquarellen gemaakt, niet goed voor de reputatie maar daar kan het medium, de kunstvorm niets aan doen.
Er bestaat goede kunst en slechte, mode en continuïteit, overdracht van kennis en traditie waaruit weer nieuwe traditie kan voortkomen.

Wat trouwens, is mode?  Plaatjes inkleuren misschien? Ik zou willen adviseren verlaat de kudde en ga juist meer op avontuur en oordeel zelf.

Dordtse impressionisten.
In een volgend bericht wil ik me graag toespitsen op de Dordtse impressionisten en de aquarel.
Een bescheiden, maar interessante, aanvulling op het boekje dat ik over hen schreef.


Meer over aquarel? Zie de labels in de kolom rechts van de pagina.

Peter van Loon

Telefoon                 078 6135913Facebookpagina    facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Website                 www.petervanloondordrecht.nl

Pinterest               www.pinterest.com/petervanloon1

dinsdag 14 juni 2016

60 -Peter van Loon is zijn website a/h bijwerken - Cursussen, schilderlessen, Dordrecht.

Onder meer een aantal foto's en
teksten vervangen.
Kunstenaar Peter van Loon is naast zijn Facebookpagina ook zijn, door de omstandigheden, te lang min of meer als een stiefkind functionerende website aan het bijwerken en updaten.

In deze kolom alvast de link naar de bijgewerkte informatie pagina over de lessen en cursussen. Ook met het oog op het nieuwe seizoen.  - Peter van Loon - Cursussen, schilderlessen en workshops Peter van Loon Dordrecht

Aanvullende informatie over de activiteiten van Peter van Loon is en was naast de (vanwege het ontbrekende budget) altijd wat statische website te vinden op dit/zijn weblog.
Maar tegenwoordig is ter bevordering van een levendige informatiestroom een Facebookpagina nog handiger.

Sterker, de Facebookpagina geeft de meest actuele informatie over de activiteiten en de stand van zaken en verwijst indien relevant naar de al genoemde andere podia op het net waar hij actief blijft.
Daarom het verzoek om deze Facebook pagina eens te bezoeken en die het liefst ook te liken, het bevordert een goede, een betere wisselwerking.
Hieronder de link naar de Facebook pagina, voor uw en mijn gemak. Kijk eerst eens even rond en beslis dan of u Peter's pagina wilt liken, of u zijn kunstenaarschap wat wil volgen en supporteren?
Bij voorbaat dank hiervoor.

Facebookpagina       facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Website                      www.petervanloondordrecht.nl

Telefoon                    078 6145913

maandag 6 juni 2016

58 - Een vicieuze cirkel.

Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt.
Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zich indirect in stand houdt.

Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk daar uit te breken. (bron - Wikipedia, waar meer)


In bericht 50  van dit blog staat veel meer over het hoe en waarom van de nood tot deze toelichting op de term vicieuze cirkel.


Steun in welke vorm dan ook, en het
liefst ook zichtbaar voor anderen, om de vicieuze
cirkel te doorstaan, en het liefst nog
te kunnen doorbreken, is natuurlijk
al die tijd een gemis geweest.
Al was het alleen maar om de ge- 
volgen ervan een aanmerkelijk 
stuk minder schrijnend te laten.
Ongelukkig acteren.

Op de pagina die u in de rechter strook kunt vinden en aanvinken ziet u een creatieve poging van mij van meer dan vijf jaar geleden van voorbeelden van ongelukkig gedrag, 
Ongelukkige gedragingen, gewoonten en vooroordelen, uitingen en houdingen, gevolgen die deze specifieke vicieuze cirkel sterk in de hand wisten en nog steeds weten te werken. 
(Daarom is het nu ook een vicieuze cirkel.)


De tuin is ook veel werk, met een
extreem laag budget, maar
die geeft voor de inzet zoveel terug.

Op onder andere de sociale media, een noodzakelijk kwaad bij het ontbreken van alternatieven, doen zich binnen 'de grote hoofd vicieuze cirkel' weer vele kleinere vicieuze cirkel effecten voor.
Niemand kan zich voor langere tijd straffeloos, zonder enige effectieve rugdekking, open en kwetsbaar opstellen. 
Ook dat heeft wederom niet te overziene grote gevolgen, want mensen haken af en worden onverschillig (nog onverschilliger!), meten zich een teflon-huid aan en praten en oordelen vanuit oude achterhaalde clichés en inmiddels al lang aantoonbare, en daarom bedenkelijke, vooroordelen die weer veel kwaad doen. Dat alles tamelijk compassie loos om toch vooral hun eigen 'laksheid'  en cynisme verklaarbaar en verdedigbaar te maken.
Dat is voor hen totaal niet moeilijk want zij zijn in een groot gezelschap van stigmatiserende mensen, want eigen aan de problematiek is nu juist -  dat je wel makkelijk begrip vindt voor dat wat steeds uit dat onbegrip ontstaat, maar nagenoeg geen support ontmoet voor het doorbreken van die ongelukkige ongepaste patronen die de vicieuze cirkel steeds weer voeden.

Men bijt zich vrij algemeen hardnekkig vast in het eenmaal ingenomen eigen onbegrip.

Een collega die dankzij intensieve gesprekken tijdelijk behoorlijk veel van de hoed en de rand wist, sprak zijn bewondering voor mijn overlevingsdrang uit; ''Als ik in jouw schoenen had gestaan had ik dit niet overleefd!''

Daarna faalde hij, zoals zovelen, in de communicatie er omheen en in het benutten van de momenten, maar hij probeerde het tenminste nog in het begin.
Daarna verzuimde hij alle voorzetten voor open doel. Het waren maar inkoppertjes, maar hij zweeg. Zoals, ik schreef het al, zovelen voor en na hem.
Nooit de documentairereeks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gezien en/of begrepen.

Misverstanden ontstaan snel en makkelijk, zeker wanneer men niet praat of veel te laat
Bron - Loesje Arnhem.
praat, misverstanden ontstaan ook wanneer men voor een ander meent te kunnen, meent te moeten, denken. Misverstanden ontstaan en blijven ook wanneer men wel over iemand praat maar nooit met die persoon, die persoon die het nu juist het beste zou moeten kunnen weten, plaatsen en duiden.

Als je niet praat kun je al helemaal niet luisteren, kun je ook niet vragen. Vragen zijn en waren altijd nodig.

Ongelukkig uitpakkende misverstanden (blijvend) een eigen leven laten leiden houdt de vicieuze cirkel in stand.

Peter van Loon Telefoon 078 6145913