dinsdag 18 april 2017

Wanneer men geen vinger aan de pols houdt, veroorzaakt dat, zeker na al die jaren, totaal isolement.


Op wat je niet hebt kunnen opbouwen kun je niet terugvallen, als je even nadenkt spreekt dat voor zich. Maar daar zit meteen het levensgrote probleem, het denken. Men denkt niet even na, sterker, men negeert of oordeelt zonder denken maar al te lichtvaardig, al te voorbarig.

Dat lijkt een boute uitspraak maar in het dossier vicieuze cirkel is dat met vette omlijningen een rode draad - vanaf het eerste begin tot nu en als daar niets aan veranderd ook weer in de toekomst.

Wanneer men geen vinger aan de pols begint te houden wat men nu en daarvoor ook al niet deed dan schaad het de vrijwillig onwetende partij ogenschijnlijk niet. maar de verwaarloosde 'vragende' partij juist buitensporig. Want is het niet één van die cynische wetmatigheden dat wat niet gezien wordt door de (buiten)wereld niet voor die (buiten)wereld bestaat en aan wat niet bestaat hoeft men en zal men ook geen kwaliteitsaandacht besteden?


Het kan geen kwaad goed te denken

.
In dit kader is een observatie van Arnon Grunberg - "Passiviteit is soms een groter raadsel dan moord.'  - een sterk prikkelende. Zeker als je er nog één van Grunberg achteraan plakt; 'Om een beeld te zien hoef je vaak alleen maar niet weg te kijken.'
Als men wel een vinger aan de pols had gehouden had men met eigen ogen een heel ander beeld kunnen zien, kunnen zien dat uw auteur er alles binnen de beperkte mogelijkheden deed en nog steeds doet om het nooit zover te laten komen, nooit zo lang te laten duren. Het ging met de vicieuze cirkel alleen maar van kwaad tot erger.
De gevolgen van de onwetendheid en onverschilligheid weten zich steeds weer op alle mogelijke manieren te wreken en een onevenredig hoge wissel te trekken op de schier kanslozen, kansarmen.

Voor een dubbeltje op de laatste rij.De echte wereld  is niet het beeldscherm
en het plaatje op de smartphone.

Babycakes Romero, de fotograaf, maakte
een veelzeggende fotoserie
The Death  Of Conversation.
Dit veel aandacht trekkende project trof 
ik voor het eerst op CNN,.
Ook hier was er een weer sprake van de
herkenning,  signalering van een ernstig
 verschijnsel waarop je als 'vragende partij'
lelijk kunt stuklopen en als ontkennende je
makkelijk achter kunt verstoppen. 
Maar het ontmenselijkt en het werkt
sterk de blikvernauwing van eenzijdige
gebruikers in de hand .
Zo luid de veelzeggende kop boven een artikel van 12 april j.l. in De Groene Amsterdammer (de link staat op mijn aan de vicieuze cirkel gewijde borden op Pinterest, vanwege onvoldoende vaardigheden op dit gebied kan ik het helaas niet in dit artikel inbouwen wat zoveel handiger zou zijn.)
De Groene refereert in haar artikel aan het Journaal, dat tevens een compliment krijgt voor de helderheid van hun twee minuten durende berichtgeving waarin mensen, en ook ik, veel konden herkennen. Sindsdien ben ik extra gespitst op de essentie van de hier behandelde 'nieuwe inzichten' en de eraan gekoppelde nieuwe methode binnen de problematiek van de schuldsaneringsaanpak waar het bericht om draaide.
Ik zag en herkende sterke verwantschappen tussen de hier behandelde problematiek van de schuldsanering met haar overduidelijke gevolgen en mijn vicieuze cirkel problematiek en haar ingrijpende gevolgen, net zoals ik dat in een journaal item over 113 - zelfmoord trof. Ook dit item werd goed belicht, ook hier waren nieuwe inzichten - praten met de omgeving! - en ook daar waren duidelijke parallellen/en het feest van de herkenning en tijdelijk de verraderlijke illusie van de erkenning en de valse hoop dat nu het kwartje toch wel eindelijk ergens zal gaan vallen, zoveel logica!

De dagelijkse praktijk.
Verraderlijk, omdat nieuwe inzichten wel bij de top intelligentia en ingewijden rond een probleem doordringen maar niet op het niveau waar je je strijd om het dagelijks bestaan en functioneren moet strijden, bij de mensen en kaders waar je het mee moet doen, die blijven gewoon wegzappen en houden gewetenloos gemakzuchtig vast aan hun eerder ingenomen 'foute' houding van ontkenning, bagatellisering en genadeloze stigmatisering rondom de persoonlijke versie van de problematiek van betrokkenen die men in zich eenvoudigweg doodzwijgt.
Dat is zo alom tegenwoordig maar zo'n contraproductieve reflex. Erkenning en bewustwording werken zoveel beter en schelen zoveel geld en narigheid.
In het item, uitgezonden in het NOS acht uur Journaal van 20 maart 2017 over stress bij armoede/schuldenproblematiek wordt ook gesteld dat deze benadering ook uit puur economische redenen geld en middelen scheelt en ik voeg er met stip aan toe, kwaliteit van leven, gezondheid, maatschappelijke status. Een oeuvre, leuke lessen, tentoonstellingen, productie, respect.

De vicieuze cirkel.

Het logische gevolg van het geen vinger aan de pols houden is dat 'men' van niets weet, ja men heeft ergens weleens een klok horen luiden en geeft daar een onnadenkende invulling aan want waarom zou men fictie en feiten scheiden? Het logische gevolg van het zwijgen is dat de voorbarigoordeelveller, mening zonder visie gever, meer bereik en meer en betere podia heeft dan diegene die nu juist uit dat isolement moet kunnen komen en vecht om eindelijk eens goed te worden verstaan, begrepen en eindelijk te worden verdedigd en een vorm van bescherming gegund zou mogen.
Het is logisch dat dat ongelijke alleen maar tot nog meer scheefgroei, nog meer isolement lijdt, nog meer onherstelbare schade en verspilling zal genereren.
De vicieuze cirkel is een kraamkamer die nieuwe rampen baart.
Dit model dat de pijlers waarop mobility mentoring probeert te steunen toont is het tegenovergestelde
van het vicieuze cirkel kwaad. Dat fenomeen, dat proces dat ik steeds weer noem.
Het model heeft in mijn observatie wel heel veel gelijkenis met het model van de piramide van M.
dat ik  ter ondersteuning van mijn uitleg al zo vaak op alle niveaus opvoerde.
Deze piramide werkt niet horizontaal  maar verticaal, net als in de maatschappij waar er met meer
maten gemeten wordt..
In bericht 50 van dit blog leg ik met de kennis van dat moment vrij zorgvuldig uit wat mijn vicieuze cirkel is.

De genoemde stress is wel
te vergelijken met het
jongleren met rampen waar
deze cartoon voor stond.
(Artikel dat al zolang geschreven had moeten zijn maar door twijfel aan het nut (wat heeft het voor zin, wat heeft het voor nut, wanneer het gehoor dat je steeds bereiken wil(de) het om ver uiteenlopende redenen toch niet leest?) en door chronisch tijd en middelen gebrek nooit tot stand kwam. Daarom is het verre van volledig en verre van afdoende en moet het later nog verder.
Maar de eerste functie - weer een onverbloemde noodkreet vanuit de machteloosheid van het weerbarstige, o zo onpraktische isolement - zonder nog meer contraproductief uitstel al vast vervuld, want het loopt lelijk spaak.)
Telefoon               078 6145913

Facebookpagina   facebook.com/petervanloondordrechtnl

Peter op Pinterest  www.pinterest.com/petervanloon1


De voorlichting die ik in 2008 al naar mijn zusje stuurde
en later meerdere keren de link naar de site, een Vlaamse,
waar dit fragment van afkomstig was opgezet met
speciaal doel tegen de vele schadelijke vooroordelen en
de gevolgen ervan  rond depressie te waarschuwen.
Die van het totale isolement bleek niet overtrokken.
De waarschuwingen aan dovemansoren gericht.


Persbericht van GGZ Friesland
Nog zo'n gebied dat alom werd ontkent
nu zelfs een naam heeft De Tweede Ziekte
Dat de bewustwordingscampagne nog
maar marginaal het bewustzijnsniveau
van de medemens heeft bereikt blijkt in
de dagelijkse praktijk.
Men stigmatiseert er lustig op los.

De genoemde piramide van M.

Het boek Borderline Times van
professor Dirk de Wachter
Het fragment op You Tube waar ik
de link op één van de twee borden
rond de vicieuze cirkel op Pinterest
plaatste is een oogopener. en verdui-
delijkt  mijn kritiek op de opper-
vlakkige cultuur op o.a. Facebook.
Misère wil men niet zien + horen. 

Dat is sterk isolement bevorderend.

maandag 9 januari 2017

Peter van Loon werkt aan andere vormen naast de reguliere schilderlessen.


Peter van Loon - Provence 5
acryl op marouflé


Eén van de opties.
Schilderen van het Zonnige Zuiden.

Zij die het meemaakten prezen het enthousiasme en de kundigheid, het vermogen dat tijdens de schilderlessen over te brengen en te demonstreren , anderen werden tegelijk enthousiast over de kunst die ik maak - waarom zou ik dan tot september 2017 wachten om er op les gebied inspirerende dingen mee te doen?

Ik was voor mezelf aan het brainstormen en vroeg me het bovenstaande af. Ik ben heel langzaam (door de omstandigheden) een Gordiaanse knoop aan het ontwarren en ik vond al de nodige losse eindjes en dat geeft ruimte om van een weer gemiste kans een nieuwe een andere kans te maken.

Peter van Loon
Zalmdrijver in de Biesbosch.
waterverf op papier - part. verzameling.
Masterclasses, of varianten daarop.
Varianten op een masterclass, te houden bij mij op Atelier De Vereniging. Soms één hele dag, dat hangt van het thema af - soms een reeks van zes lessen, steeds op zaterdag en in overleg vooraf (nu)op de morgen of middag.

De Biesbosch in waterverf voor gevorderden.
De eerste thema reeks van zes,
zaterdagochtenden steeds van tien tot 12.30 uur. zaterdag 28 januari de eerste.

Prijzen - als men de eigen schildersspullen (verf, palet, penselen, papier) zelf meebrengt Euro175,- voor zes ochtenden,
extra toeslag wanneer Peter die materialen moet aanleveren.
Maximaal zeven tot acht deelnemers. 4 aanmeldingen op dit moment.
Grillige knotwilgen in de
Merwelanden.
(c. foto Peter van Loon)Dag masterclass.
De zaterdag 21 januari ervoor heb ik een masterclass, een ochtend en middag, voor één persoon aangeboden door diens kinderen, ook een idee.

Denk ook aan een ouder idee - Het schilderen van het Zonnige Zuiden in acryl (voor gevorderden?)
Dordrecht en het water.....
Dordts impressionisme.... maar dan met kleur!
Wolkenlucht in waterverf voor gevorderden (een dag-masterclass)

Opties teveel om op te noemen, maar ik schreef het al, ik ben aan het brainstormen en ik hoor graag of het mensen aanspreekt, het zin heeft de ideeën verder te ontwikkelen.
De Merwelanden vanaf het water.   (c.foto Peter van Loon)

Voorkeur voor telefoon.
Ik kan mondeling veel meer dan als die halve digibeet die langzaam met één vinger tikt en chronisch tijd tot focus tekort komt - dus nog steeds een sterke voorkeur voor de telefoon. Het is duidelijker, uiteindelijk sneller en leuker, effectiever, veel socialer en bedenk op les is er veel begeleiding dus ook veel contact en uitwisseling.
Waarom zou de telefoon dan een drempel moeten zijn?

Ik overdrijf niet wanneer ik in vertrouwen beken dat ik de afgelopen maanden chronisch tijd tot focus tekort kom -- dat is met een niet doorbroken v.c. ook geen wonder.  Daarom beschouwde ik dit bericht als een kladversie, maar door het genoemde fenomeen (v.c. = een vicieuze cirkel) kon het goed zijn dat het bericht bleef zoals ik het in eerste instantie op mijn weblog plaatste.
Om de v.c. te doorbreken zijn inspirerende lessen met een gezonde wisselwerking en positieve uitstraling een belangrijke welkome bijdrage en sla zo meerdere vliegen in één klap.

Peter van Loon
De Vereniging 21 3311SB Dordrecht
Facebookpagina  facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht
Telefoon 078 6145913
Borden op Pinterest www.pinterest.com/petervanloon1

vrijdag 30 december 2016

Kerstkaart aan Daan Mühlhaus - 1980.

Peter van Loon -  1980  - waterverf op papier.
Kerstkaart aan mijn mentor Daan Mühlhaus.

Normaal heb ik om deze tijd op mijn blog wel een aan iedereen gerichte wens voor de feestdagen en het nieuwe jaar geplaatst, maar omstandigheden maakten dit een brug te ver.
Bij deze middels een stukje persoonlijke geschiedenis toch een kerstkaart.

Jeugdige overmoed.
Een echte jeugdzonde zou je kunnen zeggen, dat ik dit aan mijn mentor durfde te sturen.
Het ging om het gebaar zullen we achteraf na zoveel jaar maar mild zeggen.

Wat ik nu leuk vind zijn de achtergronden bij de kaart. 1980, de kroning van koningin Beatrix op 30 april, krakersrellen in Amsterdam, traangas, m.e. gemaskerde krakers, over en weer vielen rake klappen.

Ik werkte toen nog bij Adrie Bakker & zoon, de lijstenmakers aan de Spuiweg in Dordrecht. Daar in de werkplaats achter de winkel had ik Daan Mühlhaus leren kennen en daar had hij mij 'betrapt' op schilderen in mijn vrije tijd en mij toen meteen bij zich thuis op het atelier uitgenodigd om mij verder te helpen, hij zag er wel wat in, in de jongste knecht van 'cultuurbarbaren' Bakker en Zn., zoals hij graag plaagde en spotte.
Daan, kwam bijna elke morgen tegen koffietijd even langs vooral om een praatje en natuurlijk werd dit soort landelijk nieuws, net als het voetbal en Koot & Bie bij Bakker druk besproken.

ME. tijdens de krakersrellen in 1980
Er volgt meer wanneer ik tijd vind, maar als ik daar op moet wachten is het al weer 2018, dus plaatst ik het nu al zonder de rest tekst en foto's.

Iedereen wens ik in ieder geval het allerbeste voor 2017!

Over Mühlhaus' opvattingen.............

Peter van Loon

Telefoon  078 6145913

Facebookpagina   facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht


maandag 28 november 2016

We laten ons niet kisten! Na een week inlijsten.

Een deel van de collectie na een drukke week inlijsten.

Eén zwaluw maakt nog lang geen lente, maar een goed voorbeeld, mits ruimschoots zichtbaar voor anderen, doet volgen.

vrijdag 11 november 2016

Oplossingen voor problemen zijn gebaat bij communicatie, is de beste niet de de mondelinge?


Is in de praktijk niet één van de
oorzaken tot nog meer verwijde-

ring dat men dit soort raad in de
wind slaat en eerder en sneller
geneigd  is het geduld te
verliezen wanneer de overhaaste
conclusie getrokken wordt dat de
vragende partij niet wil luisteren
en men daar al snel sancties aan
verbind. '' Hij luistert toch niet
naar wat ik aandraag, ik trek
mijn handen er vanaf!''
Maar wie luistert er nu niet?
Dat lijkt zo klaar als een klontje, maar kennelijk is dat in de praktijk niet zo vanzelfsprekend als de logica en het gezonde verstand ingeven. Als men in de dagelijkse praktijk van een vicieuze cirkel situatie structureel alles in de strijd gooit om het gesprek, het mondelinge gesprek, niet aan te gaan, ja te frustreren en naar het oneindige te dirigeren dan zit je met een levensgroot probleem en een extreem slecht en beperkt bereik.

Een vicieuze cirkel heeft zo zijn eigen logica en de niet communicatie is natuurlijk koren op de molen van een situatie, een vicieuze cirkel, die juist bestaat, leeft en floreert op de gevolgen van het onbegrip, het misverstand, de vooroordelen, veel dat vaak direct voortkomt uit onwetendheid, alles mede een gevolg van zulke non-communicatie. Daar bovenop heeft de gemiddelde mens in regel weinig haast om wat aan zo'n situatie te veranderen en er bovendien weinig voeling voor dat een spreekwoord als - Als het kalf verdronken is dempt men de put - niet zomaar niets is ontstaan.


Het is digitaal lastig om door te la-
ten schemeren hoe een omklemming
binnen een vicieuze cirkel en het ge-
vecht voor een route om eruit te kun-

nen komen aanvoelt. Deze, Kafka
Het Proces, komt behoorlijk dichtbij.
Maar, moet je een mens dan tot een gesprek dwingen, is dan een gerechtigde vraag. Persoonlijk denk ik in beginsel van niet omdat ik betwijfel dat dwang iets van blijvende waarde kan opleveren. Ik geloof in overredingskracht en vooral goede wil en gezond verstand, maar dat is meteen ook één van de zwakheden van die positie, dat is zeldzaam en te vaak afhankelijk van het goede voorbeeld.
Het gezonde verstand moet je nu juist in een vicieuze cirkel met een nachtkaarsje zoeken, het blijft angstvallig ver uit de buurt zodat het goede voorbeeld ook maar niet wordt gestimuleerd en eindelijk eens wil opstaan. Goede voorbeelden moeten wel zichtbaar zijn, anders zijn ze lang niet zo effectief als mogelijk en effectiviteit moet nu juist sterk nagestreefd kunnen worden als de beschikbare middelen zo zeldzaam en beperkt blijven.

Op wat men niet heeft opgebouwd kan men niet terugvallen - kapitaal maak je met kapitaal.


Verkoop organiseren?
Om de gevolgen van de vaak genoemde vicieuze cirkel enigszins te doorstaan strijd men op vele
fronten tegelijk en komt men chronisch mankracht, (je kunt jezelf nu eenmaal niet meerdere
keren klonen zoals in de film Multiplcity) en zogenaamde quallity time tekort. Gisteren was ik
de hele dag bezig met onderzoeken en het bij elkaar verzamelen van dat wat ik eventueel in de
huidige meest acute nood kan inzetten om snel aan situatie verbetering te kunnen werken.
Ook hier werkt het jarenlange isolement, geen voeling hebben met en het halve digibeet zijn
onpraktisch tegen en maakt het onzeker wat te kunnen doen. Profiteurs van andermans ellende
bestaan er genoeg maar steun bij de slimste aanpak zou misschien wel een wereld aan verschil
kunnen maken. Delta- of Marshallplan, zie de pagina, zie kolom rechts.

Het constant nijpende, zeker van de actuele situatie, kan met het bovenstaande bij lange na niet gesymboliseerd of uitgedrukt worden, de foto van eind vorige week van de inhoud van mijn portemonnee - mijn overgebleven besteedbare kapitaal - die ik op het internet plaatste maar er nul komma nul reactie en of bereik mee uitlokte vertelt het veel treffender. Ik ben de deur niet uit geweest en ik kan er dit weekend nog wat goedkope havermout en een paar liter melk van kopen, maar de noodzakelijke reparaties aan mijn vaak blokkerende computer (Student aan huis) moet ik nog langer uitstellen, wat het isolement en vooral de nadrukkelijke confrontatie met de beperkte gereedschappen om er uit te komen wanhopig makend. De somberste gedachten komen dan toch weer aan de deur kloppen, want alle hoop wordt weer de zoveelste keer de bodem ingeslagen.

'De man, de man, hij ziet altoos meteen oplossingen zonder eerst goed stil te staan bij het probleem.' (citaat uit de blokkade van Renate Dorrestein.)Eén van de visuele middelen die ik heb
benut in mijn vele pogingen het kwartje
te laten vallen, maar ontkenning en on-
derschatting zijn een constante rode
draad binnen de vicieuze cirkel
Stigmatisering, vooroordelen, hard-

leersheid en vrijwillige onwetendheid
deden ook nog eens bitter weinig goed
voor de vooruitgang in de zaak.
Het kwartje wil maar niet vallen.
Mijn mannelijke cursisten van de aquarel cursus vertelde ik begin januari 2015 van mijn vicieuze cirkel, het ongelijke gevecht en de incidentele staat van somberheid, moedeloosheid, onveiligheid en geblokkeerd die bij deze soort van vicieuze cirkel om de hoek komt kijken.
We hadden al een half jaar samen gewerkt en ik had zo goed als alles voor me gehouden, maar dat is ongezond en contra-productief en op den duur een onhoudbare situatie.Toen ik mijn teksten van 2014 richting jaarwisseling nog eens terug las schoot een stevige kikker in mijn keel, zo opbouwend en leerzaam die teksten in de kern waren en hoe weinig er ook toen mee werd gedaan.
Daarom is het frappant hoe de heren reageerden en de meest opvallende citeer ik nog eens;  ''Jij somber, depressief? Dat kan ik niet geloven, je bent bij onze lessen altijd zo positief en stimulerend, dat wil er bij mij niet in!'' Ook de anderen gaven niet aan dat de lessen er bepaald niet onder hadden geleden.
Heel behoedzaam heb ik de heren, we hadden inmiddels een band opgebouwd, op te voeden en door te laten schemeren waar ik op hoopte dat zij mij mee behulpzaam zouden willen zijn. Op basis van slechte ervaringen met anderen, vroeger in de tijd na Tikky Buytinks overlijden'  8 juli 2008, druk en drukte ik iedereen nadrukkelijk op het hart dat zij als zij iets niet goed begrepen en/of als er misverstanden dreigden zij toch vooral de telefoon moesten pakken en niet moesten gaan modderen.
Later bleek dat dit advies van een ervaringsdeskundige op cruciale momenten slordig aan de laars werd gelapt, met uiteindelijk in de zomer van 2015 geen stap in de goede richting maar een grote terugslag in het verkrijgen van meer positieve opties, enige verlichting onder de druk van de vicieuze cirkel.
Of de duivel er mee speelde.

Het stigma, de schadelijke vooroordelen, het brengt onmacht.


De gevolgen van vooroordelen, ik loop er al minimaal al acht jaar zonder genade tegenaan
en dat pakt en pakte buitengewoon slecht uit, het was dan ook bijna een troost toen ik
merkte dat dit 'op hoog niveau' in het veld ook wordt onderkend en dat men daar de schade
ziet en vind dat er iets aan gedaan moet worden door middel van een bewustzijn campagne.
Dit stuk uit het persbericht haalde ik van de web-site en liet ik elders al zien. Geen respons.Je leest deze tekst, de aanhef van het persbericht men is het zat! - Ik mocht het niet zat zijn, terwijl
ik onderwijl de ernstig nadelige gevolgen in alle (ver)eenzaamheid moest dragen en
maar moest zien te repareren,. Men had toch het stigma dat men te pas  en te onpas gebruikte
om mijn waarschuwende signalen niet aux serieux te hoeven nemen. ''Ga naar een psy-
chiater en laat je pillen voorschrijven!''Acht jaar geleden gebruikte ik de informatie van een van oorsprong Belgische web-site
waar vandaan ik ook deze tekst plukte om mijn familie te waarschuwen voor dit gevaar.
U moet begrijpen dat dit nog een periode van hoogtij was voor de ontkenningen de dood-
doeners, het wegkijken en het ongenuanceerd beschuldigen aan de ene kant - 'Je bent gek!'
en het wegkijken en pappen en nathouden aan de andere kant en de communicatie verder
overlaten aan mensen die er niets van snapten en/of geen poot wensten uit te steken omdat zij
gevoelens van wrok  jegens de halve wereld hadden.De piramide van Maslow laat,
mits u het begrijpt en zich erin
kunt verplaatsen, zien dat er
hier van ontplooiing weinig
terecht kan komen omdat de
struggle for life, de strijd om
het naakte bestaan en de eerste
levensbehoeften, alles opeist
er is verre sprake van de
benodigde rust en veiligheidTussentijds.
Dit bericht is zeker niet volledig en veel blijft nog onderbelicht. Dat is ook altijd één van de dilemma's, vertel ik niet teveel, vertel ik wel genoeg, hoe krijg ik überhaupt nog een opbouwend gehoor?
Dan is er het nijpende aan de situatie die kennelijk alleen het recht heeft van nijpend naar nog nijpender af te glijden maar niet het recht heeft gehoord en in dat verlengde doorbroken te worden.
Ik plaatste het al omdat ik er al een groot deel aan gewerkt heb en de functie als nod- en hartenkreet in ongewijzigde toestand meer prioriteit heeft dan de volledigheid van het bericht. Per slot van rekening breek ik ook hier weer opnieuw een lans voor de directe mondelinge of zelfs face to face communicatie ter versnelling tot een proces tot beter.
Vaak beloof ik nog verder aan een bericht te werken, maar ik ben zwaar onderbemand en bovendien zakt ook iedere keer me de moed in de schoenen als ik vast moet stellen dat alle moeite voor de zoveelste keer vergeefs was en ik op de beruchte muur van het stilzwijgen, de laksheid en de onverschilligheid stuitte, maar ondertussen wel weer mijn nest 'bevuilde' omdat dit soort teksten keer op keer massa's mensen ook afschrikt en ver van mijn deur houdt. het is niet voor niets een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.
Maar ik moet ook eten dus ik publiceer, de beschouwelijke kant en de wetenschap is elders te vinden.
Bovendien zijn er op dit weblog twee pagina's gewijd aan de vicieuze cirkel die amper werden gelezen terwijl ze zoveel basis geven. 

Peter van Loon
Telefoon               078 6145913

De zeldzame keren dat ik in acht jaar tijd in de gelegenheid kwam mijn vicieuze cirkel situatie uit te leggen en men zo langzaam of niet begreep of er zoals gewoonlijk te weinig tijd voor uittrok probeerde ik mensen op uitzendingen, artikelen, films (Multiplicity, Cast away, the gathering) DWDD met Joost Zwagerman, en meer veel meer te wijzen. ''Ken ik niet, weet ik niet, ken ik niet bij''  men zei niet ''Kost me teveel moeite.''
Ik schreef al ik ben een halve digibeet en zwaar onderbezet. Liefst had ik alles in dit soort blogs ingebouwd om alle verhalen te stroomlijnen en zo effectief mogelijk te maken, het absolute streven. Ik kon het niet, maar toen ik Pinterest in de gate kreeg heb ik 31 borden gemaakt. Op de meeste geef ik, op die in het kader van de vicieuze cirkel staat er sids lang een hoop bij elkaar dat de potentie heeft te informeren, extra toe te lichten, vooroordelen te benoemen, filmpjes en uitzendingen met één druk op de knop te bekijken en/of te beluisteren. Vaak schreef ik er nog een toelichting bij..... alles voor de kat zijn staart. Er kwam geen enkele inhoudelijke vraag.
En dan was er in het verleden wel eens iemand die het bestond te vragen; ''Doe je er zelf ook iets aan?''
Facebook-pagina facebook.com/petervanloondordrechtnl
Pinterest               pinterest.com/petervanloon1

donderdag 10 november 2016

Ben je eindelijk door stug vastbijten in een goede schildersmodes, komt er een streep door de rekening!

Meer van dit en de vicieuze cir-
kel zou waarschijnlijk een stuk
minder ingrijpend zijn geworden
en gebleven. Niets is zo scha-
delijk dan gedrag dat vooral
voortkomt uit onwetendheid,
domheid en kortzichtigheid.


''Alweer!'' - Kun je gerust uitroepen, - ''Ja alweer!'' - ook nu gelardeerd met veel Murphy's law!
Maar dat hoeft als je er een analyse op los laat nu ook weer niet te verbazen, het is knap dat er überhaupt nog een soort van gezegende staat werd bereikt. Zo tegen de klippen op en zo zonder klankbord en/of toeverlaat met een waterpistool tegen een Leopard 2 tank, in zo goed als puur isolement.

woensdag 9 november 2016

Met de handen op de rug gebonden, desondanks ver gekomen, en dan is na uitstel van executie de rek eruit, platzak.

Niet gek voor een outlaw, een vogelvrije, een onvrijwillig eenzame wolf, dat hij dit dit jaar ondanks de afgesneden conversatie en de marginale mogelijkheden, ondanks alle tegenslagen en een chronisch gebrek aan opbouwende medewerking en ook nog eens minieme eigen middelen toch nog voor elkaar gebokst heeft.
Werkzaamheden aan de verstopte regenpijp.
Vorige week toen alles al extra schrijnend
werd was dit een duidelijk voorbeeld wat
de vicieuze cirkel in de praktijk betekend.
U zult denken waar heeft hij het over? Niet over het doorbreken van de vicieuze cirkel, dat blijft vooralsnog een onbereikbare droom en alles zal daar nog hevig door gekleurd blijven worden, maar desondanks ben ik lang in gevecht gebleven en had ik mijn sterke downs en wat zwakke ups, maar in het overleven van die downs en het beleven van die eerste ups bewees zich toch het potentieel en de overlever met als toepasselijk motto to live to die another day.
Stel je toch eens voor dat er ooit de rode loper voor de oplossingen kan worden uitgerold!

Voorlopig staat dat nog niet in de sterren geschreven want die kijken nog steeds de andere kant op en leven nog steeds in de donkere middeleeuwen van de empathie.
Dat blijft een gegeven, maar het is zo onvoorstelbaar onpraktisch dat ik er om de zoveel tijd wel hor en dol uit pure machteloosheid van word.

Deze vicieuze cirkel. Wat een periode van oogsten had kunnen worden wordt meer en meer een hel.

Schilderijen en aquarellen met veel verhaal
rond het ontstaan, waar ik, weliswaar sterk
tegen de klippen op, dit jaar in verschil-
lende perioden en fases aan probeerde te
werken.
Ik eindigde 2015 met een koffer aan niet
opbouwende schokkende ervaringen, maar
met een moeizaam hervonden, langzame,
maar stijgende lijn vanaf december
die ik met de rampspoed van dat jaar vers
en scherp in het geheugen als afschrik-
wekkend voorbeeld op het netvlies en als
krachtige motivatie het in 2016 zeker
anders te doen

mezelf op te sluiten en nog meer af te
zonderen het laatste half jaar met vallen en
opstaan aan werkte. Dat ging na de 'ramp'
van halverwege februari lang uiterst onno-
dig moeizaam omdat ook de verwerking
van deze streep door de rekening niet
gepaard ging met inzicht en empathie va
n

Er is met deze woorden geen letter overdreven.
Deze vicieuze cirkel die ik al zo vaak beschreef zonder een stap verder uit het isolement te raken en al een decennium lang vergeefs zoek te kunnen doorbreken is in deze zoveelste fase van de 'oorlog' ernstig aan de winnende hand.  Bovendien heeft het constant alle troefkaarten in huis om die te pas en te onpas zonder mededogen uit te spelen, opvallend vaak juist dan wanneer het mij het ongelukkigst uitkomt.
Al die jaren gebeurde dit al om de haverklap, en nu gebeurd het opnieuw, op dit moment. Het gebeurt nu waardoor ik dit in de nacht begon te schrijven omdat ik niet in slaap kan komen, omdat het ook nog eens in een stroomversnelling in de overtreffende trap alles weer overhoop dreigt te gooien en het isolement tenenkrommend is.
De schade was door al die verspilde jaren al zo onoverzienbaar groot, maar is de huidige dag, zo zonder werkzame middelen nog ingrijpender en nog destructiever bezig uit te werken als de zoveelste nekslag voor mijn intens nagestreefde route naar het structureel herwonnen kunstenaarschap.

Om me er effectief tegen te kunnen verweren zijn er geen wapens(middelen) want ik word juist aan alle kanten in mijn opties beperkt en gekortwiekt, en tevens blijf ik hemeltergend geïsoleerd en dat is schadelijk en contra-productief in deze toch rechtmatige strijd tegen het vogelvrij zijn binnen die zo schadelijke vicieuze cirkel.
Dat voelt al bitter lang uiterst eenzaam, zwaar machteloos door de vele beperkingen en obstakels en om veel van belang intens verdrietig.

Vorige weken gaf ik in een reeks post's op mijn Facebook-pagina al aan dat er veel niet in bijna totale eenzaamheid in mijn eentje te managen zorgen op mij afkwamen, zorgen die voor mij inhouden dat het zwaar bevochten perspectief richting verbeteringen op het spel staat en dat ik met de huidige vooruitzichten ook dit jaar weer sterk in mineur zal moeten eindigen en daarmee nog verder van huis en redelijke opties zal raken.

Loodgieter en stratenmaker.

Vorige week verzuchte ik al
op Facebook dat ik door de
oplopende geld - en andere
zorgen niet meer goed kon
werken en zelfs schilderijen
waar ik veel hoop op vestig
begon te bederven omdat ik

weer geblokkeerd raakte. Ik
 begon het zo moeizaam ver-
overde, 'het,' helemaal kwijt
te raken en met lede ogen
zag ik aan dat ik er al bedierf.


Heb toen beschreven dat ik
drie dagen achter elkaar
totaal iets anders ben gaan
doen, tot die keuze in staat
gesteld door de toevalligheid
dat ik in de omgeving een
bergje overtollig zand
vond en dat voor deze nobele
bestemming had ingepikt.

Daarvoor was anders
geen geld.
Hiermee leg ik meteen uit
dat talloze eigen stappen
belemmerd werden door de
afwezigheid van geld, mid-
delen en netwerken of te
lang moesten wachten
tot er weer wat kwam.
Dat schiet niet op en haalt
iedere dynamiek er bij voor-
baat al af, en men is ook
niet vooruit te branden.
Kapitaal maak je met 
kapitaal.
Ik observeer dat er zich in feite meerdere vicieuze cirkels binnen deze hoofd vicieuze cirkel afspelen.
Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt.
Een vicieuze cirkel is dus een situatie waarin een bepaald verschijnsel zichzelf indirect in stand houdt. Is men eenmaal in een vicieuze cirkel terechtgekomen, dan is het bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk daar uit te breken. (Bron Wikipedia)

Ergens in blijven hangen of ergens in gevangen zitten (deze vicieuze cirkel), het is nogal een verschil. Toch zien buitenstaanders dit belangrijke verschil vaak maar al te gemakkelijk over het hoofd en wrijven ondergetekende met het grootste gemak aan in het verleden te blijven hangen. Een kortzichtigheid die schaad een stigmatiserend stempel drukt die de vicieuze cirkel alleen nog maar meer verdiept en die geen moment helpt ter verbetering van het klimaat in een richting tot meer begrip.

Van meet af aan ontbreekt er een echte toeverlaat, een vertrouwde een derde persoon of partij die veel meer van de achtergronden op de hoogte is en met wie je de beweegredenen en het perspectief kunt delen zodat alles niet zo zwart wit wordt verstaan en zo eenzijdig wordt uitgelegd.
Het permanent ontbreken van zulke factoren heeft het onbegrip alleen nog maar meer vrij spel gegeven en heeft veel teveel voldongen feiten gecreëerd.
Er zijn talloze voorbeelden geweest en te geven.

Wanneer men geen vinger aan de pols houdt kan men zich onmogelijk in de situatie verplaatsen, de schade ontstaat al meteen wanneer men zo aanmatigend is het zonder ook wel te kunnen weten en zonder weer en wederwoord met de wolven in het bos mee te huilen.

maandag 24 oktober 2016

Schildercursussen aquarelleren en acryl voor gevorderden, Peter van Loon starten januari 2017.


Waterverf materialen.

In januari start de bekende Dordtse schilder Peter van Loon weer met twee nieuwe reeksen lessen in schilderen voor gevorderden.
De één voor aquarel de andere acrylverf.

Op woensdagavonden 2017 wil ik met de groep - aquarelleren voor gevorderden starten - en op de vrijdagochtend de groep - schilderen met acryl voor gevorderden.

Extra te plannen
Peter plant op zaterdagen speciale masterclasses te gaan organiseren, soms een volle dag, soms een serie van zes ochtenden of middagen, steeds op zaterdag.
Het eerste thema dat hij overweegt - 

De Biesbosch in aquarel voor gevorderden.

Serie van zes zaterdagochtenden.  Ik pols of hier voldoende animo voor zal zijn om het met succes te organiseren.  Maximaal zeven deelnemers.
Inlichtingen, support en overleg telefoon 078 6145913


De reguliere vaste lessen.
Peter van Loon
Wiinter, de oude Spuihaven in Dordrecht
waterverf op papier (detail)

Aquarelleren voor gevorderden.
De reguliere cursus aquarelleren voor gevorderden, vindt op de woensdagavond om 19.45 uur plaats en zal 16 lessen van 2.5 uur omvatten.
De kosten voor 16 lessen bedraagt E 275,-, inclusief koffie en/of thee.
Maximaal 7 personen. 1 eerste aanmelding.
Peter van Loon
Provence 10 -  2007/2016 acryl op paneel 60 x 60 cm
Schilderen van het zonnige zuiden, een mooie
optie voor een masterclass of een variant erop.Schilderen met acryl voor gevorderden.
Deze cursus start op woensdagochtend januari 2017 om 9.45 uur. en zal eveneens zestien lessen van 2.5 uur omvatten..
De kosten voor deze zestien lessen bedraagt eveneens E 275,- inclusief koffie en/of thee. (betaling voor aanvang van les een)
          Maximaal zes personen.Meer informatie

Adres                      De Vereniging 21 3311SB Dordrecht
Telefoon                 078 6145913
Website                  www.petervanloondordrecht.nl
Facebook-pagina  facebook.com/petervanloondordrechtnl
Pinterest                pinterest.com/petervanloon1

zaterdag 30 juli 2016

63 - Resultaat met sterke vertraging.


Momentopname eind juli 2016

Er komt na tergend lang ploeteren weer
werk uit mijn handen en ik ben onderhand
met veel beloftevolle werken tegelijk bezig,
Sommigen beschouw ik zelfs als definitief af.

Vanwege ruimtegebrek in wat voor mijn
atelier moet doorgaan verhuis ik in de
periode dat er geen lessen zijn de werken
waar ik mee bezig ben, of mee bezig wil
zijn, naar de ruimte waar ik normaliter
mijn lessen geef. Zo heb ik meer overzicht
over alles waar ik aan probeer te werken
 en zien geeft prikkels, zien kan stimuleren.

Zeker wanneer je niet in alle rust kunt
werken en je hoofd vol met andere zor-
gen zit. Hoe dit in de dagelijkse praktijk
kan werken  probeerde de wetenschapper
Maslov middels zijn piramide model
aan de ongelovige sceptici die het altijd
beter denken te weten uit te leggen

Na heel veel onnodige en sterk alles frustrerende vertraging, na heel veel vaak extra ontmoedigende strijd heb ik nu een situatie veroverd die ik, naar de ervaring bikkelhard leert, ook zo weer kan verliezen.

Want de in de piramide van Maslow beschreven voorwaarden waarbinnen zelfontplooiing de beste kansen krijgt is en was ver te zoeken en het tegendeel onveranderd alom tegenwoordig, dat terwijl het 'goede'  het werkzame nadrukkelijk afwezig bleef.
Dat is nu met recht echt en zonder een vorm van enige overdrijving wat men vechten tegen de bierkaai noemt.

De vicieuze cirkel doorbreken is bepaalt geen sinecure.

In bericht 50 heb ik een jaar geleden nog eens uitvoerig de werking van mijn vicieuze cirkel proberen uit te leggen.
Gisteren was ik ook al uitvoerig aan een ander bericht begonnen, maar het is in deze niet gemakkelijk een goede toon te treffen, ik vergelijk het wel eens met het met een hamer hard op je vingers slaan, dan uit je je in eerste instantie doorgaans niet met diplomatieke taal en zeker niet met begrip, dus heb ik dat nog even in concept gelaten.

Dit bericht wordt nog verder vervolgd en opgetuigd, 
De tijd is meedogenloos en gaat voort, ben nog druk bezig met dit bericht en zit er  nog middenin, maar kan, zoals het hiernaast geplaatste schema van de piramide van Maslov mede probeert te demonstreren, niet effectief overal tegelijk zijn vanwege de strijd voor de eerste levensbehoeften, het naakte bestaan als bedoeld in de onderste regionen van het model. 
Ik hoop hierbij nu eens op uw begrip en, in deze heel belangrijk en onmisbaar, uw inlevingsvermogen.Momentopname eind juli

2016 - 2.

Er valt weer wat te beschermen,

nu moet ik daar dan ook voor
kunnen kiezen.
Dan pas valt er tevens hoger

op de ladder aan kwaliteit te
winnen.(Maslov)

Boek - De blokkade.

 van Renate Dorrestein.
Writersbloc, berucht
onder schrijvers!
En onder schilders?


Wat ik vooral wil en moet gaan aantonen is dat ik van de harde lessen uit de loop van voorgaande jaren, door onnodig veel schade en ongepaste schande wijzer geworden, wel moet blijven leren! 
Ik kan 
gezien de omstandigheden nooit en nimmer een ideale beslissing voor het komende vervolg nemen, ook die komt weer, wat ik ook kies, met een onnodig hoge prijs.
Maar ik zal noodgedwongen wel uit het minste van meerdere kwaden moeten kiezen omdat ik het voorlopig belangrijkste niet weer kan en mag verliezen.
Het vermogen, en de gelegenheid daarvoor, om te kunnen schilderen, want het is nu, en dat wordt door de omstandigheden gedirigeerd door de vicieuze cirkel, nog maar een kwetsbare couveuse baby en de zo gevreesde en verafschuwde blokkades liggen al snel en steeds weer ingrijpend op de loer!Peter van Loon
Straat, na de regen - acryl 40 x 30 cm (2015)
Dit schilderij van vorig jaar vonden anderen
geschikt om er  mee naar buiten te treden.
Ik bleef aarzelen. Anderhalve maand geleden
veranderde ik het nodige en hoewel foto's
kunnen misleiden ben ik meer te spreken
over de versie die het uiteindelijk is geworden.Telefoon   078 6145913

Facebookpagina facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

woensdag 22 juni 2016

62 - Kunstenaar Peter van Loon heeft zijn Facebookpagina veranderd, handig voor het delen van actuele informatie.

Al lang zit zoveel in het vat, de nieuwe
Facebookpagina moet het podium zijn
waar ik het als eerste naar voren breng
Ik hield mijn gehoor altijd nadrukkelijk

voor;  wisselwerking werkt.
Graag vestig ik vanaf deze plaats uw aandacht op mijn gewijzigde Facebookpagina, een pagina die ik( het liefst) voor de promotie van mijn kunstenaarschap wil gebruiken.
Voor een 'reguliere' levendige en actuele website op eigen kracht heb je de nodige capaciteiten, middelen, en, minimaal, een werkbaar budget nodig.
Deze Facebookpagina bied me een veelzijdig alternatief en is daarbij ook een goede aanvulling op de alternatieve website en dit weblog.
Zonder uitwisseling veel minder kunst.

Met dit bericht kan ik aandacht voor de nieuwe Facebookpagina vragen facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht, maar omgekeerd kan ik op de Facebookpagina weer alle activiteiten op dit weblog eenschilderindordrechtnl.blogspot.com doorgeven en desnoods zijdelings toelichten - er zijn legio mogelijkheden.
Maar het werkt alleen met een publiek, met volgers en betrokken mensen.
Peter van Loon.
Naderende Sneeuwbui, natuurpad
aan de Nieuwe-Merwede
2016 - waterverf op papier.Oude Facebookpagina.
De oude Facebookpagina begon ik ooit met hetzelfde optimisme maar werd door - laat ik het maar noemen; wederzijdse onkunde en onnozelheid het ongewenste (ook nog eens zeldzame) podium waar de strijd tegen de vicieuze cirkel een stem kreeg, maar weinig gehoor of wisselwerking vond, en ondertussen verstreken de jaren, werden onvervangbare, kostbare jaren verspeeld en treurig veel onmisbare creativiteit verspild.
Ook veel goodwill werd verspild, want men ontwijkt en frustreert dan wel de cruciale directe communicatie maar men oordeelde, veroordeelde en stigmatiseerde wel.
Men keerde het met groot gemak de rug toe.
Er zit echt veel in het vat, maar het lag kostbare
maanden stil terwijl het door eigen inzet zo hoop-
vol begon. Maar ja, dan het bekende van de wal in
de sloot helpen verhaal en een sterk falende ' nazorg'!

Het dal, de bodem van de put,  lijkt nu
bereikt en bij het weer naar boven klauteren
is deze verandering één van de eerste stappen.
facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Zo werkte het concept niet meer voor het oorspronkelijke doel


Op de nieuwe Facebookpagina.
De nieuwe pagina mag niet meer het podium zijn voor het hierboven beschrevene maar moet een middel zijn om als kunstenaar, en docent schilderen, het podium te zijn dat recht doet aan de kant die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden veel te weinig een kans kreeg.

Het vorige bericht, dat over de aquarel, is als een bewuste stap in de goede richting bedoeld.  Je kunt het alleen niet eten. M.a.w. we hebben nog een lange weg te gaan.
Mijn cursisten noemden me enthousiast, bijzonder en stimulerend, laten we kijken of we nog een vergeten potje van dat goedje kunnen aanboren.

Een like voor de nieuwe Facebook pagina, van harte welkom.

Vind ik leuks voor de pagina - zijn en functioneren als een soort aanbevelingen naar weer anderen.
Daarom vraag ik u met enige schroom om in de eerste plaats de pagina te bezoeken en niet te aarzelen die ook leuk te vinden.Grote multinationals doen er actief
aan, dan mag een kleine 
Zelfstandige Zonder Poen
er toch wel zeker om bedelen.

Resultaat.
Binnen 24 uur boven de vijftigDe teller ging binnen amper anderhalve dag van nog geen vier naar boven de zestig en dat bood mij op de valreep nog een bonus, de technische mogelijkheid de vind ik leuks van mijn oude- met de nieuwe Facebook pagina samen te kunnen voegen.

Het was behoorlijk marginaal, maar een weg moet ergens opnieuw beginnen, steevast met de eerste stappen, er is met deze stap een hoop nieuw leven in de brouwerij gekomen.

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen.

(24 uur later)Meteen na plaatsing van dit bericht kwamen er een aantal positieve reacties op de Facebookpagina. 
Iemand met een ruime blik en een groot hart/netwerk deelde het met zijn volgers, en het resultaat, meer dan negenhonderd bezoeken op de nieuwe Facebookpagina en meer dan veertig likes voor de gehele Facebookpagina, likes waar ik hier nadrukkelijk om vraag. Dat binnen een dag.
Doet een mens echt goed. Het is een andere ervaring.

Ik plaats nogmaals hieronder alle links en aarzelend mijn email-adres. 

Ik ben een langzame typist, type met één vinger, dat werkte in de twintigste eeuw, nu een lastige handicap. 
Om meerdere goede redenen dan ook een sterke voorkeur voor de duidelijke telefoon.

Peter van Loon

Telefoon                  078 6145913

Facebookpagina      facebook.com/petervanloonbeeldendkunstenaardordrecht

Pinterest                  pinterest.com/petervanloon1

Website                   www.petervanloondordrecht.nl

Email:                      peter1959.2009@hotmail.com