dinsdag 15 mei 2012

17 - Een wisselwerking die een schilder goed doet.

mijn tuin 16 mei 2012
altijd een goede bliksemafleider
en een plek om afstand te nemen,
 arbeidsintensief, maar je krijgt er
wel heel veel tuin plezier voor terug


Het kan verkeren, zou ik nu naar eer en geweten kunnen zeggen.
De laatste maanden ging het een en ander opeens in een stroomversnelling en ik kan niet ontkennen dat me dat veel goed deed.

Zo'n ontwikkeling gaat vaak niet vanzelf, daar is soms een welgemikte zet van buitenaf bij nodig.
Maar toen die 'zet' zich aandiende heb ik die dan ook met veel enthousiasme omarmd.

Niemand kan zeggen dat ik de laatste drie jaar stil heb gezeten, maar binnen de omstandigheden waar ik mee af te rekenen had, en ik heb daar veel over geschreven, werkte dat heel (te) lang niet voor me, maar werkte het vooral op een bijna ongrijpbare manier tegen, en daar zou ik een boek over kunnen schrijven.

15 mei 2012
willekeurige uitstalling van de
verschillende schilderijen in aanzet
waar ik momenteel aan werk
Daarom prees ik me zo rijk dat daar de afgelopen paar maanden een duidelijke kentering in te bespeuren was.
Dat ging niet per ongeluk, daar lag een combinatie aan elkaar versterkende gunstige factoren aan ten grondslag.

Een positief hoogtepunt vormde voor mij de masterclass die ik 21 april j.l. in samenwerking met Barteljee heb mogen geven, en die nu al tot het initiatief van een volgende, op 22 september dit jaar, heeft geleid.


de ongrijpbare creativiteit begint terug te komen
en het is heerlijk dat ik de tussenresultaten met
mijn leerlingen en collega's heb kunnen delen
wisselwerking werkt, wisselwerking moet zelfs.
Het zal alles uitmaken of de factoren die nu zo gunstig meewerken ook in de komende tijd in gunstige zin op de achtergrond aanwezig zullen blijven, want dat is lang buitengewoon griezelig anders geweest.

Maar ik wil het liefst vooral vooruit kijken, ik heb veel voorwerk gedaan, dus ik zit vol optimisme dat het succesvol kan verlopen.
Aan de voorwaarden dat alles in een vruchtbare aarde kan ontkiemen heb ik zelf steeds stevig doorgewerkt en daar blijf ik ook verder hard aan werken.
Vandaar dat zoveel meer ineens gunstiger uitpakte.

de tuin van de schilder Peter van Loon 17 mei 2012


Een vergelijking met het tuinieren is natuurlijk al snel gemaakt. 
 
7 juni, aanhangsel

Toch blijkt de maatschappelijke druk zo groot en zo veelomvattend dat er makkelijk weer een kink in de kabel dreigt te komen.
Ondanks dat iedereen die het kan (+ wil ) zien kon constateren dat ik goed bezig was en nog steeds, binnen de omstandigheden gezien, goed bezig ben.
1 opmerking: