zondag 8 mei 2016

56 - Eeuwig zonde! Ik had veel en veel eerder zichtbaar achter Peter kunnen gaan staan.

Bijdrage van een oude bekende.

Dat meen ik echt, nu ik alles vanuit Peter's situatie probeer te bekijken (en die is vaak onmogelijk!) en niet meteen vanuit mijn luxe positie alles bekijk en beoordeel en na actief ter zake doende informatie ingewonnen te hebben kan ik me pas heel goed voorstellen hoe machteloos Peter zich al die tijd gevoeld moet hebben, en ik ben daar mede voor mijn deel een stukje debet aan.


Hij had er een heel hoog losgeld voor betaald,
maar eind november, begin december begon Peter
weer geleidelijk uit het diepe dal te krabbelen en
begon stap voor stap met aquarelleren, met als rode
draad; - 2016 moet eindelijk een goed jaar worden!
Stap voor stap, want het verleden had geleerd
dat wanneer je het probeert te forceren dit nu juist
averechts, ja tegen werkt.


Rust, focus en vooral kunnen (mogen) focussen
zijn in deze geschiedenis veel meer van belang.
Een vicieuze cirkel, en haar gevolg effecten - 
verlies en gebrek aan alles van waarde - maakt(e)  
dat kunnen focussen niet vanzelfsprekend, tot
iets dat zeldzaam en kostbaar, vaak ongrijpbaar is.

Om dat beter te kunnen begrijpen hoeven we er

alleen maar de piramide van Maslov bij te raad-
plegen, welk verhelderende model Peter, naar 
ik zie, bij herhaling daar waar
mogelijk aan een ieder bleef voorhouden

In een nagenoeg isolement zonder positieve vormen
van wisselwerking gaat het herstel aanmerkelijk
langzamer dan wenselijk en gezond is en komen
klappen veel vaker voor en veel harder aan.
Op wat je niet hebt opgebouwd of je weer
opnieuw ontvalt kun je niet terugvallen.
Pas nu ik ineens wel bereid was te luisteren en ik bijvoorbeeld ook stopte met eerst en vooral voor hem te denken maar in plaats daarvan eerst te horen en te verstaan, begon ik het te begrijpen en me er zelfs wat plaatsvervangend voor te schamen.

Wat een eeuwig domme kortsluiting! Wat een onnodig langdurende verspilling en vernietiging van talent!

Laakbaar, een passende omschrijving.
Wat mij nu deze keer wel in actie deed schieten was Peter zijn laatste bericht over laakbaar gedrag.
Ik betaal keurig mijn belastingen en ik kan me er mateloos aan storen dat er beter bedeelden zijn die a-sociaal in de wereld staan, zich vaak schaamteloos verrijken en ook nog eens schaamteloos de belastingen in hun land ontwijken. Was het helemaal eens met de diegenen die dit laakbaar gedrag noemden, ik zou zelfs nog wel verder willen gaan.
Ik volgde alles op de voet en maakte me er echt kwaad over.
Na al die hectiek las ik Peter van Loon zijn laatste bericht dat hiermee start, en ik las het, las het nog eens rustig over en ik keek als ik het niet meteen begreep naar zijn vele verwijzingen en informerende links en ik dacht; - Hij heeft in wezen groot gelijk - hier heeft hij absoluut een blijvend punt!

Waarom juist nu?
Peter van Loon
Wolwevershaven, Dordrecht
waterverf op papier, 2000
Gun Peter zo de gelegenheid
tot meer beschermd werken.
Ik zie dat het op dit moment met Peter niet goed gaat en desgevraagd heeft hij me het één en ander nader uitgelegd. Hij is door de onwerkbare situatie van het isolement wanhopig geblokkeerd geraakt en ik zie hem op het net en waar mogelijk naarstig zoeken naar instrumenten en mogelijkheden om dit te kunnen doorbreken. Maar die middelen liggen altijd ongrijpbaar ver uit het zicht, uit zijn bereik. Geen wonder, MEN maakt weer dezelfde denkfouten, denkt niet of zit nog steeds in dat belachelijke vooroordeel en redeneert vanuit dat misplaatste achterhaalde blikveld!

Pure onverschilligheid is het ergst.

En men neemt weer alle tijd om? Ja om wat, er zijn altijd echte en altijd schijnbaar echte uitvluchten, ook morgen en overmorgen. Daarom zijn wij geen zieners maar mensen met selectieve oogkleppen.
Zoals ik al schreef probeer ik me nu in Peter te verplaatsen en intussen weet ik nu, doordat ik me erin verdiepte, veel meer van feiten, beweegredenen en achtergronden.
Met mijn bijdrage hoop ik nu juist door te laten klinken dat er veel meer perspectief zit in de andere kijk, in de andere handelswijze, te bedenken waarom het wel te doen en de vraag waarom deed men dit niet eerder?
Angst voor het onbekende, maar angst is een slechte raadgever.

Men vertikte (of verzuimde) het te zien en te begrijpen wat er al die tijd op het spel stond (en staat!)!
Piramide van Maslov
Gaat door de ongunstige omstandigheden alle quallity time
verloren in de strijd voor het naakte bestaan in de onderste
tredes dan blijft aandacht in de bovenste vaak een
onbereikbare luxe 
Het verschil tussen zijn en niet zijn, tussen alleen maar overleven of leven, kwaliteit van leven of zonder ruggensteun vogelvrij blijven, het stigma met alle schade die te bedenken valt of respect voor de getoonde volharding.
Vandaar ook die plaatsvervangende schaamte want wat laten en lieten we hem toch aan zijn lot over! Natuurlijk doet dat wat met ieders mentale weerstand, dus ook bij Peter.
Dat moet worden doorbroken. Peter zegt zelf bij herhaling dat het begint met de kleine dingen. Ik las ergens o.a. iets over attent zijn .... . En ik begrijp nu zoveel meer - Je moet het in de eerste plaats vooral niet doodzwijgen -
Peter is een goede leraar - Wij zijn alleen zulke slechte leerlingen! -
Hij geeft het zelf toch al die jaren behoorlijk duidelijk aan.

Tikky Buytink - de Muze van Peter
zelfportret
olieverf op marouflé 24 x 18 cm.


Mensen begrepen die band niet altijd,
sommigen waren ook gewoon  jaloers
Zijn Muze, Tikky Buytink.
Mijn ouders waren jarenlang goed bevriend met Franciska (voor iedereen Tikky) Buytink, voor mij was het trouwens altijd Tante Tikky . 
Ik weet van afstand en na navraag hoe Peter het jarenlang voor haar mogelijk maakte dat zij 'zelfstandig' op haar geliefde stekkie kon blijven wonen en functioneren.
Nu achteraf weet ik ook dat hij daar een (te) hoge en te eenzijdige prijs voor betaalde, maar zich daar overigens nooit achter heeft verscholen.
Ik weet nu ook dat hij van de omgeving vooral stank voor dank en zelfs natrappen kreeg en daarna een buitengewoon laks en contra productief doodzwijgen.
Deze zeer ter zake doende feiten horen in het verhaal van Peter's vicieuze cirkel situatie een belangrijke veel nader verklarende plaats in te nemen.
Na haar dood in de zomer 2008 bleef hij met een al aanwezige schadelijke vicieuze cirkel en zonder alles dat in het leven telt, in feite geïsoleerd en berooid zonder vangnet achter, in 2008 begon ook de economische crisis.

Dit is overigens een geschiedenis binnen de geschiedenis. Peter vertelde me dat hij er verleden jaar nog een bericht over wilde schrijven maar dat toen zijn computer lange tijd defect was. Murphy's law in optima forma.
Tikky Buytink (1915 - 2008)

Na wat ik later heb begrepen kwam Peter van de ene traumatische periode, alles wat tante Tikky op het laatst overkwam,  in een volgende met heel veel al bij voorbaat gesloten deuren en belemmeringen, en de eigen handen stevig op de rug gebonden.
In deze wereld van uiterlijkheden is iemand onbezoldigd de bips afvegen (na 15 maart, na haar attack) nu eenmaal niet seksie.

Toen dit speelde zat ik overigens al jaren voor mijn werk in het buitenland en had ik Tante Tik en Peter praktisch uit het oog verloren.

Andere keer.
Nu moet ik uitkijken dat ik hier de hele geschiedenis ga navertellen, misschien een andere keer op een ander podium maar niet in deze bijdrage en veel valt trouwens al jaren in Peter's notities op Facebook terug te lezen want Peter heeft er wel altijd alles aan gedaan en er steeds hard voor geknokt. Maar hij stond er alleen voor, vond geen gehoor wanneer het er toedeed, geen vervolgsteun bij.
Ik vond het nogal schokkend om terug te zien en veel meer over ons en deze tijd zeggen dan over Peter.

Beeldvorming.
Ik heb ook een tijdje in de reclamewereld gewerkt en weet dus veel over de werking van beeldvorming en de nodige zin en onzin over creativiteit en ik zou bijna zeggen alles over het belang van communicatie, van goede communicatie.
De oude Dirk zou Peter's met zijn sores naar buiten treden hebben afgedaan als dwaas aandacht zoeken en er het zijne van hebben gevonden. Geen goede reclame!

Maar ik heb intussen ook het nodige meegemaakt en veel door schade en schande moeten leren maar ik heb gelukkig veel goede vrienden en een hechte familie die er altijd voor mij waren toen mij in het buitenland mijn portie rampspoed ten deel viel.
En toch heb ik ook moeten ondervinden wat het ontmoeten van veel onbegrip en het achter iemands rug om praten met een mens die tijdelijk kwetsbaar is en door omstandigheden verzwakt staat doet.
Het was een lange en confronterende weg, maar ik had middelen, ik kon kiezen en ik had altijd een vangnet de warmte van mijn omgeving.
Men hoeft het allemaal niet
letterlijk op te volgen, maar
er zit een rode draad een
boodschap in dit soort adviezen
van instanties die het kunnen
weten.

Daarom kon ik kort geleden, nu ik mijn oogkleppen heb afgelegd, de juiste vragen stellen, vragen o.a. over het hoe en waarom van Peter's strijd voor ......?
Ik weet uit mijn ervaring dat het niet een strijd tegen windmolens is... eigenlijk is het ook geen strijd tegen, maar een strijd voor, maar om in die niet altijd vanzelfsprekende luxe-positie te kunnen komen moet er ook eerst tegen gestreden worden -- de schadelijke gevolgen van 'de tweede ziekte'  -( ja ik heb me ingelezen!)

Door die tweede ziekte en een lawine aan Murphy's law en ''of de duvel er mee speelt momenten" verkeert Peter onverantwoord lang in een bijna totaal isolement en moet hij zich om iets voor elkaar te krijgen wel bedienen van de enige middelen die hem als 'overlever' nog ter beschikking staan. 
Het is zoals ik het zie en taxeer een noodzakelijk kwaad, het minste van twee kwaden en de schade van het onvermijdelijk aangerichte heeft hij niet met behulp van supporters mogen en kunnen beperken en zelfs naar een vlucht voorwaarts kunnen en mogen ombuigen. Beeldvorming.


Het leerzame filmpje, via Peter zijn Pinterest
of rechtstreeks op Youtube te vinden (TED)
Nog beter het Vara drieluik; Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap, het deel 3 - Broederschap.
Inmiddels snap ik ook zo goed waarom hij het steeds over dat filmpje van ''one is a lonely nut, tree is a crowd''  heeft, een kort filmpje dat ik met zijn aanwijzingen op Peter's bord op Pinterest vond.

Verdomme mensen wat had hij er zelf nog meer voor moeten doen!!? 
Het staat vol met wegen naar informatie en voorlichting! Wegen naar beter zijn visie en bedoeling begrijpen, openingen naar en steun bij dat wat hij al die tijd probeert te zeggen!

Jammer dat ik nu alweer jaren in een ver buitenland woon en anderen en die door mij genoemde rampspoed er met het meeste van mijn geld vandoor zijn, maar ik kan het wel publiek voor Peter opnemen en minimaal beginnen het goede voorbeeld te geven.
Hij is  zeker geen lonely nut maar een fijn en creatief mens die deze vicieuze cirkel niet verdient.
Maar het is naar ik begrijp met zo'n vicieuze cirkel als - 

Ga terug naar de gevangenis, ga niet langs af u ontvangt geen tweehonderd gulden.

Pijnlijk, ook onthutsend.
Wat ik gewoonweg niet snap, nu hij het dan toch met Facebook moet doen, uit pure armoede bij gebrek aan (veel) betere alternatieven........ de radiostilte.
Ik scrol door Peter's vele meldingen, veel lees ik, naast de gegeven informatie, de voorzetten, tussen de regels door HELP ik kan dit niet alleen! .......... 
Ik moet lang en ver zoeken naar reacties!
Ik zie en voel een afwezigheid die in mijn ogen pijnlijk en ronduit beschamend is.
Bijna alles dat wezenlijk in deze situatie is werd botweg genegeerd!

Hoe moet dat, terwijl iemand weer zijn toch al zo kwetsbare nek uitsteekt (dat doe je niet voor de lol, schat ik zo voor mezelf in) hoe moet dat voelen en hoe moet dat uitwerken? 

Hier word ik zelf ook niet meteen vrolijk van!
Peter bevestigt tegenover mij dat dat klopt, dat het zo uitwerkt; ''Maar wat moet ik dan, je kunt mensen ook niet dwingen!'' ''Ik denk altijd dat het gezond verstand en het rationele argument uiteindelijk wel zal doorkomen!'' 
Nee Peter, de gemiddelde mens laat zich sneller door angst en onwetendheid sturen, zelden door kennis, visie en gezond verstand.

Pinterest --- www.pinterest.com/petervanloon1

Facebook - www.FACEBOOK.com/PetervanLoonDordrechtN.L.

Telefoon  - 078 6145913Ik schrijf dit in onderling overleg met Peter en het duurt even voordat ik het allemaal geformuleerd en aan Peter gedicteerd heb, hou het nog even onder de aandacht want dat heeft het wel verdiend  geloof het van mij het is nodig.
Al heb ik nu ook wel begrepen dat praten met Peter al die tijd veel meer gewenst was en dat hij dit ook keer op keer weer tot in het oneindige zelf benadrukte.

Dit, deze vicieuze cirkel, het moet veranderen. Ik zie het nu! 
Om met Peter te spreken, wordt verder vervolgt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten