dinsdag 13 augustus 2013

28 - Dordtse Impressionisten - beknopte biografiën.

Roeland (Roland) Larij 1855 - 1932

Roland Larij 1855 - 1932
Geboren 22 december 1855 te Dordrecht
Geen typisch Dordts Impressionist, meer overgangsfiguur met een ontwikkeling van realisme naar impressionisme.
Ander palet dan de Haagse School; minder zwaarmoedig en verfijnder dan de andere Dordtenaren, eerder een zuidelijk coloriet.
Kreeg zijn opleiding aan de Antwerpse Academie.
Als Nestor en beminnelijk mens speelde Larij een belangrijke rol als stimulator, promotor en verdediger  van het 'Impressionisme' als nieuwe stroming in Dordrecht.
Werkte veel in het Brabantse Heeze
Overleed 23 december 1932 te Dordrecht.


Bernard Marie Koldewey 1859 - 1898

Bernard Marie Koldewey
Geboren 23 november 1859 te Dordrecht
Kreeg lessen van C.J.de Vogel, 2 jaar aan de Antwerpse Academie en van R Larij.
Maakte in 1880 kennis met Theophile de Bock.
Was lid van Pictura.
Kan als de eerste echte Dordtse Impressionist gezien worden.
Sterk in zijn direct naar de natuur geschilderde waterlandschappen vol kleurvariatie en contrasten binnen een tonale binding.
1891 Verblijft in het buitenland, Zwitserland, Italië en Corsica vanwege zijn ziekte, maar wordt door heimwee gekweld en komt vroeger terug naar Dordrecht
Werkte in Dordrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Nunspeet en Blaricum.
Overleed 17 december 1898 te Dordrecht.
1982 overzicht in het Dordrechts Museum, met catalogus


Marinus Pieter Reus 1865 - 1938

Marinus Pieter Reus 1865 - 1938
Geboren 4 augustus 1865 te Dordrecht.
1884 lid van Pictura.
1885 Volgt enkele lessen bij R. Larij en copiëert in het Dordrechts Museum
Werd de koning van de broodschilders genoemd.
Onvermoeibaar tekenaar met een geheel eigen kwaliteit.
Werkte het liefst buiten direct naar de natuur.
1892 neemt het besluit kunstenaar te worden.
1896 Eerste solotentoonstelling in het Dordrechts Museum.
1918/20 derde periode van zenuwziekte, Reus zal tot zijn dood niet meer schilderen.
Overleed 17 april 1938 te Bergen op Zoom
1989 overzicht in het Dordrechts Museum, met catalogus
1998 uitgave Vereniging 'Oud Dordrecht' speciaal over Reus.

Hermanus Petrus Antonius Gunneweg 1846 - 1904

Hermanus Petrus Antonius
Gunneweg 1846 - 1904
Geboren 22 oktober 1846 te Rotterdam
Opgeleid voor de kunstnijverheid
1896 wijdt hij zich geheel aan de schilderkunst.
Werd door critici het meest van allen een Haagse Scholer genoemd, was niet gelukkig met die karakterisering die hij te kort door de bocht vond.
Schilderde vooral landschappen en riviergezichten
Sterk in zijn aquarellen.
Gaf les aan A.P. Schotel
Overleed 30 november 1904 te Voorburg

Elias Boonen 1860 - 1931

Elias Boonen 1860 - 1931
Geboren 20 juni 1860 te Dordrecht.
Lessen van R. Larij, J.H. Hollestelle en J.D. Brinkgreve.
Was voorzitter van Pictura.
Voelde zich verwant met Reus, in zijn woorden 'ook een wilde', maar ging minder diep.
Aanvankelijk wat zwaar en donker later een speels colorist, vooral in zijn werk na 1900, dat modern en zuidelijk aandoet, zijn vertrek naar Brussel en de indrukken die hij daar en op zijn reizen opdeed zullen daar niet vreemd aan zijn.
Vaak verrassend in zijn kleinere studies
Schilderde en tekende vooral landschappen, rivier-, stads- en dorpsgezichten
1906 vertrekt uit Dordrecht
Experimenteerde o.a. onder invloed van van Gogh en het pointillisme.
Overleed 18 maart 1931 te Brussel

Bastiaan Veth 1861 - 1944

Bastiaan Veth 1861 - 1944
Geboren 12 maart 1861 te Arnhem.
Vestigde zich in 1877 in Dordrecht.
Studeerde eerst techniek, en naast een carrière in de handel ontwikkelde hij zich als kunstenaar.
Kreeg aanwijzingen van zijn Dordtse tijdgenoten.
Speelde een voorname rol in het Dordtse culturele leven, was o.m. mede oprichter van de Vereniging ''Oud Dordrecht,'' bewoog zich tevens in de politiek.
Zette zich in om Frans Lebret bestuurslid van het Dordrechts Museum te maken.
1896-1900 voorzitter van Pictura.
Schilderde, tekende en aquarelleerde vooral landschappen, rivier- en zeegezichten.
Werkte met een beperkt maar delicaat coloriet, het werk was soms wat stug en zwaar omdat zijn tekenvaardigheid niet zijn sterke kant was, die ontwikkelde hij gaandeweg.
In 1902 verhuisde hij naar Den Haag en later vestigde hij zich in Frankrijk
Overleed 4 april 1944 te Gouvieux, Frankrijk


Jacob Huijbrecht Hollestelle 1858 - 1920

Jacob Huijbrecht Hollestelle
1858 - 1920
Geboren 19 november 1858 te Middelburg.
Werd in 1884 leraar tekenen in Dordrecht.
Schilderde, tekende en aquarelleerde landschappen w.o. duin- en riviergezichten, kerkinterieurs en kerken in een verfijnde techniek met een kenmerkende spitse penseelvoering.
Was lid van Pictura
Overleed 1920


Jan Willem Sluiters 1873 - 1949

Jan Willem (Willy) Sluiters
1873 - 1949
Geboren 24 mei 1873 in Amersfoort.
Vader notaris in Zwijndrecht
Lid van Pictura.
Begaafd veel tekenaar
1901 trouwt en vestigt zich in Katwijk aan Zee.
Kan men alleen in zijn vroege werk als één van de Dordtse Impressionisten beschouwen.
Overleed 22 mei 1949 te Den Haag
1999 tentoonstelling en boek,  in het Dordrechts Museum, Willy Sluiter - Gentleman-kunstenaar

Arie Boers Azn. 1867 - 1947

Arie Boers 1867 - 1947
Geboren 2 januari 1867 in Dordrecht.
Lid van Pictura.
Metselaar, architect, verdienstelijk (amateur) schilder.
Vormde zichzelf, ook als schilder, en liet zich door zijn Dordtse tijdgenoten stimuleren en inspireren. Kon met zijn bescheiden, vaak vlug geschilderde kleine werkjes, soms blond, dan weer donker maar altijd vlot en verfijnd geschilderd, verrassend voor de dag komen. Boers verdiend daarom zijn bescheiden plaats tussen zijn meer bekendere Dordtse collega's.
Overleed 4 september 1947 te Dordrecht.
1984 tentoonstelling Arie Boers door de Werkgroep Dordts Impressionisme.
Anthonie Pieter Schotel 1890 - 1958

Anthonie Pieter Schotel
1890 1958
Geboren 5 september 1890 te Dordrecht.
Kreeg aanwijzingen van H.P.A. Gunneweg
Besloot in 1915 schilder te worden.
Betrok een atelier aan de Bomkade die hij in vele schilderijen zou vastleggen.
Raakt bevriend met de Belgische schilder Maurice Sijs die dan in Dordrecht woont en ondergaat zichtbaar diens invloed.
Lid van Pictura.
Verhuisde in 1926 naar Volendam, en werd 'de Mesdag van de Zuiderzee.'
Woonde verder naast Dordrecht en Volendam in Vlissingen, Rotterdam en Laren.
Overleed 24 september 1958 in Laren.
Dordrecht 27 mei t/m 14 oktober 2012 - Tentoonstelling in Dordrechts Museum en verschijnen gelijknamig boek, De wereld van het water -

Steven (Steef) Hendrik Wijnhoven 1896 - 1969

Steven (Steef) Hendrik
Wijnhoven 1896 -1969
Geboren 5 maart 1896 in Dordrecht.
Kwam vroeg in contact met M.P. Reus een huisvriend van zijn ouders.
Reus adviseerde Wijnhoven een opleiding als lithograaf te volgen.
1916 lid van Pictura
Had baantjes bij blikfabriek Bekkers en boekhandel Geuze, daar kreeg hij meer tijd om te schilderen.
Stopte eind jaren vijftig met exposeren
Schilderde, aquarelleerde en tekende, landschappen, riviergezichten, stillevens en bloemen, mensen.
Overleed 18 juni 1969 te DordrechtBernardus (Cor) Cornelis Noltee 1903 - 1967

Barend (Cor) Cornelis Noltee
1903 - 1967
Geboren 25 mei 1903 te Den Haag.
1915 - 1920 Leerling van de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, lessen van Willem de Zwart en Henk van Leeuwen.
Kleurrijk figuur en een rasschilder.
Bekend zijn zijn sleperspaarden, maar werkte in binnen en buitenland, woonde en werkte korte tijd in Brugge, werkte in Parijs.
Vestigde zich in 1937 definitief in Dordrecht.
Lid van Pictura in 1938
Overleed 2 januari 1967 te Dordrecht
1999 Boek Cor Noltee, breed gezien.

Daniël (Daan) Muehlhaus 1907 - 1981

Daniël  (Daan) Muehlhaus
1907 - 1981
Geboren 21 februari 1903 te Dordrecht
Lid van Pictura vanaf 1933.
Had veertig jaar een smaakvol ingericht atelier in Pictura.
Voor de oorlog verschillende baantjes, van smidsknechtje, etaleur tot schilder van bioscoopreclames.
Schilderde landschappen, stadsgezichten, stillevens, interieurs, riviergezichten en havens in tekening, waterverf, olieverf en tempera.
Begaafd schilder van portretten en naakten.
Werkte o.m. in Dordrecht, Rotterdam, Delft, Amsterdam, Volendam, en veel in de Alblasserwaard.
Kregen collega's het stempel 'schilder van de Biesbosch' dan verdient Mühlhaus die van de 'schilder van de Alblasserwaard'.
Werkte veel in het buitenland o.m. in, Zwitserland, Italië, Spanje en Frankrijk - in het bijzonder veel in Parijs.
Mühlhaus was een verdienstelijk fotograaf.
Overleed 28 februari 1981 te Dordrecht

Thomas Cornelis van Heck 1910 - 2006

Thomas Cornelis van Heck
1910 - 2006
Geboren 10 juni 1910 te Dordrecht
Lid van Pictura
Trok na de Tweede Wereldoorlog vaak met Cor Noltee, met wie hij bevriend raakte, naar buiten, onderging diens invloed.
Hield er niet van steun te ontvangen heeft daarom jaren werk voor de handel gechilderd, maar zijn kracht en liefde lag bij zijn vrije werk.
Schilderde landschappen, stadsgezichten, stillevens en portretten.
De laatste veertig jaar van zijn schildersleven was van Heck in de ban van de Biesbosch en waren hij en zijn onafscheidelijke vrouw Neeltje vooral op hun boot, De Schilder, in de Biesbosch te vinden.
Overleed 14 februari 2006 te Dordrecht
2007 opening Museum Atelier Thomas van Heck, Bredabaan 549, Brasschaat, België.
2007 Verschijning van het door zijn dochter Mieke verzorgde boek Thomas van Heck - Laatste Dordtse Impressionist - Meester van de Biesbosch


Wim Jansen 1923 - 1992


Wim Jansen 1923 - 1992
Geboren in Dordrecht 1923
Had vele baantjes om het hoofd boven water te houden.
Schilderde landschappen, stadsgezichten en ook portretten en stillevens.
Leverde voor de boterham werk aan de plaatselijke lijstenmakers.
Veel in de Biesbosch gewerkt maar ook in Parijs waar hij tijdelijk lichter ging schilderen.
1969 illustraties in twee door Kees Rijkhoek geschreven boekjes over de Biesbosch.
Na een toeval aan een rolstoel gekluisterd, moest leren met zijn linkerhand te werken.
Maakte daarna bijna geen olieverven meer, maar vooral aquarellen, minder vlot geschilderd maar met meer diepgang.
1983 interview met Peter Punt n.a.v. de tentoonstelling De Dordtse Impressionisten, de 2e generatie, georganiseerd door de Werkgroep Dordts Impressionisme aan de Nieuwe Haven.
Overleed 1992