dinsdag 28 november 2017

De kunstenaar wil schilderen, fijn les geven, de vicieuze cirkel(s) verstiert het.

Rond de lessen die ik wekelijks geef
is er ook de overlevingsstrijd binnen
het vaak genoemde vicieuze cirkel
krachtenveld. Onwetendheid en voor-
oordelen zijn mede oorzaak en gevolg
factoren die het de vicieuze cirkel zo
ongelooflijk makkelijk maken.
Er zit en zat niets anders op dan zelf
ook hier grote inspanningen te leveren
om de gevolgen van vooroordelen die
voortkomen uit onwetendheid met
feiten en kennis op de aandachts kaart
te krijgen. Dat lukte me tot nu toe niet.

Nu zien steeds meer hulpverleners dit
de laatste tijd ook als één van hun taken.
Daar ontbrak het schromelijk aan heb
ik tot grote schade moeten ondervinden
zelfs nadat  instituten als het acht uur
journaal daar goede aandacht aan
besteedden en ik daar naar verwees.
Nieuwe aanpak zus, nieuwe aanpak zo,
op basis van nieuwe wetenschappelijke
inzichten. Voorbeeld, Mobility Mentoring.
Duiding + benoeming armoedestress
schuldenstress, blokkeren bij stress.
De aantoonbare uitwerking van stress

op de werking van het brein.
Stress blokkeert, onzekerheid doet
dat ook ruimschoots.

Nu zou ik druk bezig moeten zijn met het vooruitkijken naar en organiseren van de nieuwe lessen reeksen die na de kerstvakantie begin januari 2018 weer van start moeten gaan. De gevolgen van de vicieuze cirkel liggen alweer dwars, die zijn wreed en onverbiddelijk.
Toch lukte het om de afgelopen maanden lessen van niveau te geven en gingen de cursisten vaak met verrassende resultaten naar huis.

Citaat van Mary: 'Als je het net zo goed uitlegt als je altijd doet wordt het weer een leuke les. Ik ben er nu al klaar voor.' Mary plaatste deze opmerking onder een Facebookbericht dat ik n.a.v. de komende les op vrijdag plaatste. Dan gaan we met het paletmes in de weer met als voorbeeld de Italiaanse schilder Nicola Simbari.

Slim benutten.
Het benutten van dit soort positieve getuigenissen van cursisten is iets van herhaling en de lange adem daarom gold hiervoor hoe vroeger er mee begonnen, hoe meer kans op resultaat. Zeker wanneer je zoals nu weer vanuit dat ongewenste isolement over de vicieuze cirkel moet blijven publiceren. Ik hoor al heel lang zeer positieve geluiden over mijn lessen en de entourage/sfeer voorbij komen, ik vraag ook al heel lang om dit dan ook op mijn Facebookpagina met de buitenwereld te delen zodat die o zo belangrijke andere kant van de medaille ook eerlijk in beeld komt. Het kwartje wilde jaar na jaar om uiteenlopende redenen maar niet vallen en de goede wil ontbrak door gebrek aan kennis van/bij de achtergronden. Wat een verspilling van kostbare, onvervangbare en onmisbare tijd, terwijl het relatief toch een kleine moeite is en was en het uiteindelijk alleen maar win win effecten had opgeleverd.

Mensen kun je niet dwingen, maar een goed voorbeeld doet vaak volgen.
Mary & Trudy zagen
deze kleine aquarel eerst
op Facebook en later op
les, daar konden ze het zelfs
met lijst en al oppakken en
hun enthousiasme delen.
Mary en anderen, daar ben ik van overtuigd,  hadden al eerder positief gehandeld en er waren meteen aanmerkelijk minder misverstanden geweest als er vroeger in het seizoen al verontwaardigd en duidelijk zichtbaar over de noodzaak de vicieuze cirkel aan de kaak te stellen, op de kaart te krijgen en te doorbreken was gedeeld. Ik had minder zichtbaar en vernederend hoeven 'bedelen'. Minder schade qua beeldvorming hoeven leiden, minder voer voor de vicieuze cirkel.

'De tweede ziekte.'
In mijn meeste berichten over de vicieuze cirkel op dit blog haal ik GGZ Friesland aan die jaren geleden al sprak over de enorme schadelijke uitwerking en gevolgen van vooroordelen en stigmatisering rond psychische aandoeningen, vaak erger en ingrijpender dan de oorspronkelijke problematiek. De Tweede Ziekte noemen zij/men het wel.
Die Tweede Ziekte speelt een enorm kwalijke rol binnen dit/mijn model van een vicieuze cirkel.
Je hoeft er namelijk niet 'depressief' voor te zijn om door de buitenwereld als zodanig behandeld en niet serieus genomen te worden. Overspannenheid, stress, overbelasting - daar gaan vaak uitingen en symptomen mee gepaard die oppervlakkig lijken op, maar vaak eerder een geval voor begrip en/of de huisarts dan voor een psycholoog en antidepressiva.

persbericht GGZ
Friesland 2014
GGZ Friesland, persbericht 2014.
Maar volgens het toenmalige persbericht dat GGZ Friesland deed uitgaan doet het psychiatrisch stigma, De Tweede Ziekte, dat mensen ongewild moeten dragen meer kwaad, werpt het meer belemmeringen op dan de 'aandoening' zelf.
Ik citeer: Uit onderzoek blijkt dat vooroordelen het moeilijker maken om werk te vinden en te behouden, toegang te krijgen tot voorzieningen, woonruimte te vinden en relaties aan te gaan. Dit kan ernstige psychologische gevolgen hebben, een terugval in de hand werken en de bestaande gezondheidsproblemen verergeren. Stigmatisering en discriminatie belemmeren de maatschappelijke integratie en rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen.
Isolement en mijdingsgedrag (van twee kanten!) zijn mede het gevolg ervan.

Mobility Mentoring.
Al die jaren moest ik het met de modellen van de behoeften piramide van Maslov doen om veel (overigens vergeefs) uit te leggen maar begin dit jaar was er ineens in de pers dat item over een nieuwe aanpak bij schuldsanering - Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in Nederland - zeer goed uitgelegd zelfs in het achtuurjournaal. Mobility Mentoring.Overlevingspraktijk binnen
 in deze vicieuze cirkel, hoe
leg je dat uit aan de onwe-
tende. Eerst gebruikte ik het
beeld van de duivelskunste-
naar die al die bordjes op
een stokje bewegende moet
houden, er mag er niet een
vallen, dan is de act mislukt.
De cartoon met de bommen is
nog veel meer toepasselijk.
Jongleren om rampen met
tijdbommen te voorkomen.

Een voorbeeld om het vernederende
traject van de schuldsanering

te vermijden.
Dat slokt veel van de aandacht op,
geeft continue heel veel stress

Stress.
Stress, of het nu gewoon stress, armoedestress of schuldenstress heet volgens Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg Ivan Wolffers is de combinatie armoede en stress: een tijdbom. (hoe verziend was ik met mijn cartoon?)

Hersenonderzoek toont aan: armoede veroorzaakt een zware en cognitieve last. Die last verstoort de bedrading in het brein, waardoor chronische stress ontstaat. De stress (onzekerheden en het gebrek aan middelen/opties P.) tast het vermogen aan om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te (kunnen P.) stellen en impulsen (P.?) te controleren.

Stress is slecht voor je.
Citaat: Door langdurige stress wordt het hele lichaam op actie en overleven gezet en met name gehouden. hierdoor vindt verminderd rust en herstel plaats en bouwt het lichaam allerlei tekorten en achterstanden op.
Zodra het systeem dan wel rust krijgt en van de actie-stand naar de herstel-stand gaat komen de tekorten aan het licht. Hierdoor is de weerstand verlaagd en is het lichaam dus ook bevattelijker voor virussen en bacteriën. Daarnaast worden alle achterstanden weggewerkt dat zich kan uiten in o.a. vermoeidheid en verminderde energie, zowel fysiek als mentaal.
De andere kant is: bij mensen die stress hebben en hierdoor tekorten en achterstanden oplopen, deze zodanig zijn dat ze tijdens een stressvolle periode al ziek worden. Einde citaat.

Deze factoren, in meer of mindere mate, de beschreven gevolgen van de 'De Tweede Ziekte' vooroordelen over hoe kunstenaars in elkaar steken - totaal geen of bitter weinig vinger aan de pols - niet communiceren, de signalen negeren, de werking van een vicieuze cirkel.........

Tien dagen geleden - Peter vecht, Peter werkt voor zijn cursisten, ziet een Tweet voorbij komen van Samen Sterk Zonder Stigma. 'Psychiater ziet het als zijn taak destigmatisering te bevorderen'' en bij doorzoeken op het nieuwe zoekwoord destigmatisering. Martijn Kole: 'De urgentie van het thema is hoog, we krijgen niet goed grip op stigma in de psychiatrie. Daarom heeft het onderwerp permanent aandacht nodig.'


Hoe vaak plaatste ik deze vorm van
porren al, samen met het smekende
broertje?Integratie en rehabilitatie.
Daarover spreekt GGZ Friesland in 2014 - maatschappelijke uitsluiting door stigmatisering - in maart 2017 met de verschijning Generieke Module Destigmatisering van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ ziet men dat als één van de gevolgen van stigmatisering waarvan de urgentie hoog is om er nu eindelijk iets aan te gaan doen, het wordt eindelijk beleid.

Al die keren dat ik de vinger op de zere plek legde werd ik voor 'GEK' versleten. 'Laat je helpen!'  'Neem een pil!'

Stress blokkeert, zeker de creativiteit
om daar via een omweg toch te geraken
ging ik intensief lijsten maken, omtove-
ren met minimale middelen maximaal
resultaat. Na een tweede aanloop
bevocht ik 10 dagen creativiteit als bij
wonder. Het werd wreed onderbroken.
Zonder vangnet, zonder.......oplossing
In de aap gelogeerd.
De laatste: 'Maar doe iets en ga zeker niet bij de pakken neer zitten!!!!' Terwijl ik alleen maar om expertise vroeg en die na lang wachten, niet kreeg.
Ondertussen werkte ik me wel over de kop bereikte ondanks alle hectiek een klein wonder op wilskracht, en verspeelde die weer omdat, omdat men niet luisterde naar visie! en ...No sense of urgency.

Vannacht om zeven uur ben ik opnieuw uit mijn bed opgestaan. Ik kon niet slapen. De vicieuze cirkel met haar gevolgen en het onbegrip er omheen bleef me achtervolgen. Ben sindsdien met dit bericht in de weer. Moet nu echt even stoppen, ben een beetje gaar.

Bericht 50 verteld het al heel lang, behoorlijk goed, de berichten van de zomer 2016 en een jaar geleden vertellen veel over de onmogelijke dilemma's De pagina's verhaalden al over het stigmatiseren. Had zelf toen nog niet van die term en de latere term destigmatiseren gehoord. Voelde het als ervaringsdeskundige wel goed aan. 'Doe je er zelf ook nog iets voor?'


In zo'n patiëntenwijzer staat veel informatie,
en dat er een aparte folder voor bestaat geeft
in ieder geval aan dat men dit serieus neemt
In een stigmatiserende omgeving wordt de
overspannenheid niet gezien, gebaggatelliseert
en loopt de emmer om begrijpelijke redenen
over dan troost en steunt men niet, men vind
het lastig, schuift af, keert de rug toe
en roept elkaar na: 'Laat je helpen, neem een
pil'  Doe iets. Gaat stigmatiseren in
hokjes stoppen.
overspannenheid is geen psychose!


Wanneer alle krachten, tijd, concentratie, energie
middelen, noem het maar, naar de strijd om de
eerste levensbehoeften moet, met alle beschreven
krachtenvelden er rond omheen, hoe breek je in
vredesnaam met zoveel tegenwerking en zo weinig
medewerking ruimte voor stappen, die werken?

Geld natuurlijk evenzeer bij mensen waarbij
depressie het te snelle, verkeerde label is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten