maandag 22 mei 2017

De vicieuze cirkel, het is een verzamelnaam voor processen die geen mens alleen kan doorbreken.


Beelden zeggen meer dan  1000
woorden, woorden gevat in een
beeld zouden ook zo moeten werken

.
Het is blijven heten, de vicieuze cirkel, en eenvoudig omdat een betere omschrijving niet voorhanden is - en de werking van het proces was wel degelijk en in extreme mate die van een vicieuze cirkel  Daarbij en daardoor een neerwaartse spiraal - een spiraal dus vanwege de ongelukkige factoren binnen in die vicieuze cirkel en het gebrekkige en onwillige 'gereedschap' om er effectief en definitief tegenin te gaan of het menswaardiger te doorstaan.

Bezwaarlijk had ik het, de strijd zonder afdoende middelen van bestaan om als scheppend kunstenaar te overleven en functioneren binnen een doofstomme borderline maatschappij (1) met een vicieuze cirkel en een neerwaartse spiraal tot gevolg, met de factor geluk sterk afwezig en de factor waanzinnige en domme pech voortdurend ........kunnen noemen - ook al komt het daar keer op keer voor het belangrijkste deel preciezer op neer.
Om over de positie van isolement en eenzaamheid die er door de processen en wetmatigheden binnen zo'n neerwaartse spiraal ontstaan maar te zwijgen.
Dat kun je zielig, pijnlijk, ongelukkig et cetera noemen, misschien dat alles ook vinden, maar het is in deze context vooral extreem onpraktisch, onwerkbaar en onhoudbaar!
Het is onbeschaafd, dat mag weleens heel duidelijk benadrukt worden, want iemand in een 'vicieuze cirkel' is niet een kwalijke paria die het verdiend, niet een gek die men moet mijden of een abstractie binnen één of andere kwalijke leer, maar ook net als u gewoon een eenvoudig mens van vlees en bloed, die het in feite jammer 'moet vinden'  dat hij net als ieder ander 'normaal' mens met zijn beperkingen, behoeften en gevoelens is opgezadeld.

'Die geen mens puur alleen kan doorbreken.'
Voor 'alleen' doorbreken zijn voorwaarden nodig die juist door die vicieuze cirkel en de neerwaartse spiraal worden vernietigd, gesaboteerd. De belangrijkste is rust, veiligheid, middelen.Gesprek uit de weg gaan, misstanden, misvattingen, negatieve beeldvorming, stigmatisering......ik kan nog wel een tijdje doorgaan met opsommen van zwaar doortellende negatief doorwerkende factoren -  ik heb het over de processen binnen de vicieuze cirkel, De bovengenoemde spelen een belangrijke en kwalijke nadelige rol die aanhoudt en bijna altijd aanwezig is net als de zwaartekracht en erosie.

Dat opsommen deed ik overigens vele jaren geleden al eens, en de creatieve poging dit inzichtelijk te maken staat op één van mijn vier pagina's (zie onder pagina's, zichtbaar in de rechterkolom.)
Het had al die tijd makkelijk een uitgangspunt tot een goed en nader verhelderend gesprek kunnen zijn, zo was het in ieder geval al die tijd bedoeld.
Nu weet ik met terugwerkende kracht dat ik de factoren van wat de GGZ 'de tweede ziekte' noemt als ervaringsdeskundige al behoorlijk goed had verzamelt en in beeld had gebracht.

''Peter, jij moet tot schilderen kunnen komen,dat moet de hoogste prioriteit zijn.''

Een crisis die wordt doodgezwegen
bestaat niet en geeft achterklap en
vooringenomenheid veel teveel
ruimte om weer nieuw kwaad te doen.
Dat zijn de duidelijke woorden van mijn psycholoog/praktijk ondersteuner, van de W. die ik in mijn bericht van 3 mei voor het eerst in de context van dit alles opvoerde. Wat is haar rol wat kan zij voor mij betekenen in de weinige tijd die ons vergund is?
In ieder geval de erkenning dat de vicieuze cirkel verwurgend is en het bewijs dat het zich in de anderhalf uur van drie achtereenvolgende sessies heel goed in kaart laat brengen. Dat het buiten de vier muren van een spreekkamer zo moeizaam ging zegt meer over de omgeving en de bijzondere situatie dan over de hulp zoekende.

Mijn hoogste prioriteit is ook al die jaren geweest om tot veiligheid en daarmee tot schilderen te kunnen komen want dat op zich had weer andere positie factoren had kunnen genereren, maar ik trof alleen maar fenomenen als onder andere de bovengenoemde en veel van dat door vooroordeel gestuurde dat ik al op één van mijn vier pagina's in 2011 creatief in beeld bracht. (= te controleren)

Stemmen uit de wereld van
de gezondheidszorg richten

regelmatig wel het woord
tot u.
in bewustzijnscampagnes
Mijn tijdelijke psycholoog zal helaas in haar functie niet het woord tot u richten, dat valt niet onder haar taken, maar ik zou het graag zien gebeuren.
Dat het steeds weer genant is en was om je noodgedwongen bij het uitblijven van alternatieven in het openbaar bloot te moeten geven betekend niet automatisch dat ik me ervoor zou moeten schamen. Toch doe ik dat. Nog minder dat ik er keer op keer extra voor beboet en gestraft zou moeten worden, Het is niet eigen schuld, dikke bult. Zo antwoord men wel.

Open gesprekken met twee psychologen, één gedegen analist-light, en één psychiater (op een haar na, een klant), tonen juist die geweldige kloof aan tussen de inhoudelijke feiten en het opereren in een buitengebied - de samenleving - waar de vooroordelen en foute benaderingen berucht en gekend zijn en toch zo moeilijk in het bewustzijn van hen die een verschil kunnen maken bij de noodzaak het te doorbreken te laten doordringen..


De bizarre november crisis tot nu, hoe wanhopig moet het zijn.

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Als je niet slim communiceert kun je
in tijden van nood nooit een beweging
een momentum, een sneeuwbaleffect
stimuleren. Vele handen maken licht
werk, geven meer kans op? Tegengas?
Dat laatste schreef ik voor Ad, een goed bedoelende maar halfslachtige sympathisant doordat hij zo slecht luisterde en onthield en daardoor steeds weer niet leerde van voorgaande fouten.
Een week voor ik uiteindelijk bij een huisarts terecht kon was Ad Teuns, toch iemand met meer achtergrondkennis en betrokkenheid, nog aan de deur om wat van mij, (na nota bene een jaar vertraging), af te geven.
Hij zag aan mijn uiterlijk dat ik ziek was: 'Ben je ziek? 'Ja' antwoordde ik maar kreeg verder niet eens de kans te vertellen dat ik koorts had, want Ad praatte er snel overheen en wist in vijf minuten niet hoe snel hij weer kon verdwijnen om daarna wekenlang niets meer van zich te laten merken. Niets tot ergens een stupide, magere vind ik leuk op mijn Facebook pagina.
Zo gingen we toch niet met elkaar om, dacht ik naïef idealistisch.

Niet handelen en niets meer laten horen op momenten dat het er echt toe doet is hier een duidelijke steeds terug kerende rode draad, het recept voor maximale verlenging van de narigheid van de vicieuze cirkel. Het had telkens volledig anders had gekund, namelijk opbouwend met een andere situatie en een vicieuze cirkel met minder invloed op de dagelijkse praktijk van iedere dag. Hoezo? Omdat je er op kunt vertrouwen dat Peter er zelf steeds alles aan zal doen.  Hoe meer gereedschap en begrip aanwezig hoe meer kansen en mogelijkheden tot effectief terugvechten.

Bij een psycholoog of onder 'getrouwen' kun je alles vertellen.
Dat geld niet voor het internet en vandaar dat je vaak in bedekte termen moet schrijven. Daarom steeds mijn dringende vraag, verpakt in een even dringend advies; Ís het onduidelijk of snap je het niet, bel me dan, praat met me!'' Ík heb inmiddels een berg aan slechte ervaringen met de gevolgen van niet en/of slecht praten.' Normaal met iets meer vinger aan de pols weten dierbaren wel waar je het over hebt, maar ook die vervallen en vervielen in oude fouten. Geen tot slechte communicatie gelardeerd met een vette saus gekruid met vooroordelen en vooringenomenheid.

Dit gedeelte uit een persbericht van GGZ Friesland benoemt
in feite de problematiek, niet depressie maar de gevolgen van
stigmatisering en vooroordelen. en het feit dat het er
ingrijpend inhakt. Het ene gevolg van werkt het volgende
in de hand, et cetera, et cetera.  Begin met het te doorbreken.

Was het daarbij gebleven dan was later het verhaal waarschijnlijk - er kwam een verwarde man op spreekuur. Hij had lichamelijke klachten - duidelijk / zorgmijder, ook geen onbekend fenomeen / vicieuze cirkel in relatie tot armoede en isolement / vraagt nadere aandacht en uitleg, daar hebben wij niet voor niets praktijkondersteuners voor.

Regeren is vooruitzien - dat geld evengoed voor het doorbreken van een vicieuze cirkel.
Dus werd er steeds weer gezaaid, bewerkt, voorgelicht, gewaarschuwd voor de gevolgen van gedrag en houding, ingegeven en/of bepaald door vooroordelen, gebrek aan feitenkennis en zoveel meer waar experts al zo lang , vaak tevergeefs, voor waarschuwen.

Onvoltooid.
Ook dit bericht dat lang in concept bleef plaats ik terwijl het niet af is. Meer als bewijsstuk, een tijdsdocument. Een uiting van...... niet zomaar gewonnen geven, uiteindelijk onmacht.
Bedoeld is en was steeds een negatieve spiraal te doorbreken. Dat lukt niet met apathie en stilzwijgen.
Ik las laatst bij Arnon Grunberg; ''Wat is het tegenovergestelde van liefde, ....onverschilligheid.''
Dat zegt veel tot eigenlijk alles.

Tussen neus en lippen door vertel ik mijn psychologe dat ik zo vreselijk slecht slaap - ''Geen wonder!'' is het alles zeggende antwoord.

Telefoon    078 6145913Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen